วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์

วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ เดิมชื่อ “วัดพระพุทธบาทปู่ผาแดง” ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปาง สิ่งที่โดดเด่นมากเกี่ยวกับวัดนี้คือมันมีชื่อเสียงในด้านภาพที่สวยงามของเจดีย์สีขาวขนาดเล็กที่สร้างขึ้นบนท้องฟ้า ล้อมรอบด้วยภูเขาสูงซึ่งสร้างขึ้นจากความเชื่อของมนุษย์เป็นรูปภาพที่ดึงดูดใจให้กับคนจำนวนมากที่ต้องการเดินทาง วัดเฉลิมพระเกียรติตั้งอยู่บนภูเขาขนาดใหญ่ในอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปาง

ในเขตพื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่าดอยพระบาท ด้านบนของเนินเขานี้เป็นรอยพระพุทธบาท เป็นที่เคารพบูชามันได้รับการเคารพบูชาจากชาวแช่ฮอมเป็นเวลานาน แต่ในอดีตไม่มีถนนที่ขึ้นไปบนภูเขาดังนั้นผู้นับถือศาสนาพุทธจึงต้องเดิน

เดินเท้าผ่านป่าทึบและหน้าผาเพื่อสักการะรอยเท้านี้ต่อมาคุณพ่อไพบูลย์สุมาเงิน (พระเทพวิสุทธิพันธุ์) เจ้าอาวาสวัด อนาลโยทิพยาราม  จังหวัดพะเยาเดินทางมานมัสการรอยพระพุทธบาท

พลังศรัทธาของคุณคือที่มาของการสร้างวัดในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระราม 4) ได้ครบรอบ 200 ปีของเขาในวันที่ 18 ตุลาคม 2547 ดังนั้นคณะสงฆ์จึงได้ตัดสินใจสร้างวัดเฉลิมพระเกียรติ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อชาวไทยจึงได้สร้าง “เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชฎานุสรณ์” ที่ตำบลวิเชตนครตำบลแจ้ห่มจังหวัดลำปาง

วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์

วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์

Chaloem Phra Kiat Temple, King Bhumibol, formerly known as “Phra Phutthabat Pu Pha Daeng Temple” which is located at Chae Hom District, Lampang Province. The most remarkable thing about this temple is that it is famous for its beautiful images of small white pagodas built in the sky. Surrounded by high mountains built from human beliefs, this is an image that attracts many people who want to travel. Chaloem Phrakiat Temple is located on a large mountain in Chae Hom District, Lampang Province.

In the Doi Phrabat Non-Hunting Area The top of this hill is the Buddha’s footprint. It is worshiped. It has been worshiped by the Chom Hom people for a long time. But in the past there was no road up the mountain, so Buddhists had to walk.

Walk through the dense forests and cliffs to pay homage to this footprint. Later, Father Paiboon Suma-ngeon (Phra Thep Wisutthiphan) Abbot of Wat Analothipyaram Phayao Province, come to worship the Buddha’s footprint.

Your faith is the source of building temples on the occasion of King Rama IV (Rama 4) celebrating his 200th anniversary on October 18, 2004. Therefore, the clergy decided to build the Chalermprakiet Temple. To commemorate the King’s generosity towards the Thai people “In honor of the King Rama IX” at Wichet Nakhon Subdistrict, Chae Hom Subdistrict, Lampang Provin

สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ คลิ๊ก ๆ

ขอบคุณเรื่องราวดีๆจาก : youtube , Google

ถ้ำฟองญา

ถ้ำฟองญา ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติ ซึ่งเป็นภูเขาหินปูนอายุ 400 ปีอยู่ห่างจาก Dong Hoi ไปทางเหนือประมาณ 50 กิโลเมตร มันเป็นถ้ำ ด้วยความยาวประมาณ 7,700 เมตร นอกจากนี้มันเป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะถ้ำแห่งนี้เป็นถ้ำที่มีคนมากที่สุด

รูปแบบการจราจรที่นี่จะต้องนั่งเรือลงแม่น้ำ SON ซึ่งต้องจ่ายแยกต่างหากจากค่าธรรมเนียมแรกเข้าประมาณ 320,000 VND ดังนั้นไปด้วยกันเป็นกลุ่มหรือซื้อทริปจะถูกกว่าเพราะราคาโดยเฉลี่ยอาจเป็นเพราะเรือแต่ละลำสามารถรองรับได้ประมาณ 10 คนนั่งเรือเพื่อชมถ้ำภาพรวมก่อนแล้วจึงเดิน

หินย้อยในถ้ำแห่งนี้มีหลายสีด้วยแสงฉาย รูปร่างมีความแตกต่าง เมื่อรวมเข้าด้วยกันคุณจะเห็นรูปร่างต่าง ๆ ตามที่คุณจินตนาการเช่นปลาหมึกยักษ์ที่ถูกโยนลงมา เหมือนหยดขนมเม็ดเล็ก ๆ แต่ไม่แยกออกจากกันบางจุดเช่นมัดของแมงกะพรุนบางชุดหินย้อยย้อยลงไปที่พื้นจนกว่าพวกเขาจะมีลักษณะเหมือนหินย้อย บางคอลัมน์มีกิ่งก้านสาขา เหมือนต้นไม้มีภาพสีทั้งหมด บางทีคุณอาจนึกถึงผลึกแก้วหลากสี

ความยิ่งใหญ่และความสวยงามเป็นเสน่ห์ที่ทำให้นักท่องเที่ยวหลงไหลและต้องใช้ภาพถ่ายเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของความงามเพราะมันยากที่จะอธิบายความงามของหินย้อยและหินงอกและความยิ่งใหญ่ที่นี่ ธรรมชาติเท่านั้นที่ทำได้ ใกล้กับถ้ำแห่งนี้เป็นถ้ำที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง ถ้ำเทียนธาดหรือถ้ำสวรรค์ แต่ถ้าไปต้องเพิ่มราคาตั๋วเพื่อเข้าไป นอกจากนี้ที่ปากถ้ำฟองมีเส้นทางที่นำไปสู่วัดเช่นกัน

ถ้ำฟองญา

ถ้ำฟองญา

Fongya Cave is located in the national park. Which is a 400 year old limestone mountain, about 50 kilometers north of Dong Hoi. It is a cave with a length of about 7,700 meters. In addition, it is interesting because this cave is the most crowded cave.

The traffic pattern here will have to take a boat down the SON River, which has to be paid separately from the entrance fee of around 320,000 VND. So going together as a group or buying a trip will be cheaper because the average price may be due to the boat. Each boat can accommodate about 10 people. Take a boat to see the cave, overview first and then walk.

Stalactites in this cave come in many colors with shining light The shape is different. When combined, you will see the various shapes as you imagine, such as a giant octopus thrown in. Like drops of small pieces of candy, but not separated from each other at some point, such as a bunch of jellyfish, some sets of stalactites swag to the ground until they look like stalactites Some columns have branches Like a tree with all colored images Maybe you think of multicolored glass crystals.

Greatness, greatness and beauty are the charm that attracts tourists and have to use photos to tell the story of beauty because it’s hard to explain the beauty of stalactites and stalagmites and grandeur here. Only nature can Close to this cave is another beautiful cave. Thian Thad Cave or Heaven Cave But if going to, must increase the ticket price to enter In addition, at the entrance of Fong Cave, there is a path that leads to the temple as well.

สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ คลิ๊ก ๆ

ขอบคุณเรื่องราวดีๆจาก : youtube , Google

ปาตาโกเนีย

ปาตาโกเนีย ตั้งอยู่ตรงรอยต่อระหว่างประเทศอาร์เจนตินาและชิลี คือบริเวณที่ราบสูงบนเทือกเขาแอนดีส ซึ่งมีบริเวณทีตั้ง ประมาณ1,045,077ตารางกิโลเมตร
ปาตาโกเนีย ตั้งอยู่ตรงรอยต่อระหว่างประเทศอาร์เจนตินาและชิลี คือบริเวณที่ราบสูงบนเทือกเขาแอนดีส ซึ่งมีบริเวณทีตั้ง ประมาณ1,045,077ตารางกิโลเมตร

ปาตาโกเนีย ตั้งอยู่ตรงรอยต่อระหว่างประเทศอาร์เจนตินาและชิลี คือบริเวณที่ราบสูงบนเทือกเขาแอนดีส ซึ่งมีบริเวณทีตั้งประมาณ1,045,077ตารางกิโลเมตร มีสภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงล้อมรอบไปด้วยป่า และแนวทะเลสาบ

สวยงามระยิบระยับสะท้องแสงทือกเขาแหลมสูงชะลูดระฟ้า ทานน้ำริมทาน ทุ่งหญ้าราบเรียบทอดยาวไกล คำว่า ปาตาโกเนีย หรือ Patagonia มาจากคำว่า Patagon ซึ่งเป็นชื่อที่ เฟอร์ดินันท์ มาเกยัน นักเดินเรือสัญชาติสเปน เชื้อชาติโปรตุเกส ได้เดินทางสำรวจพบเจอดินแดนแห่งนี้

เขตตะวันตกที่อยู่ติดกับเทือกเขาแอนดีส เป็นภูเขาสูงปกครุมด้วยป่าไม้ลำธานและทะเลสาบ ในขณะที่ด้านตะวันออกซึ่งอยู่ติดกับมหาสมุทร แอดแลนติกจะเป็นทุ่งหญ้าโล่งกว้างค่อนข้างแห้งแล้ง เนื่องจากเทือกเขาแอนดีส เป็นปราการกั้นไม่ให้พายุฝน จากมหาสมุทรแปซิฟิกผ่านพ้นเข้ามา

ซึ่งมีความงดงามของก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ที่อยู่รวมกัน และมีลักษณะคล้ายกำแพงสีขาวยาวลำธานน้ำแข็ง แห่งนี้เป็นลำธานน้ำแข็งขนาดใหญ่เป็นอันดับ4 ของโลกมีความกว้างประมาณ 5กิโลเมตร และมีความยาวอยู่ที่ประมาณ 40 กิโลเมต สูงเฉลี่ยจากระดับน้ำ 74 เมตร และยังไม่รวมส่วนที่ลึกจมน้ำลงไปอีกกว่า 100 เมตรเลยที่เดียว….

ปาตาโกเนีย

Patagonia is located at the junction of Argentina and Chile. Is the highland area of ​​the Andes which has an area of ​​approximately 1,045,077 square kilometers With a mountainous terrain surrounded by forests And the lake line

Beautiful, glittering, light, beautiful, high-pitched mountains Eat water along the edge of a long, flat grassland. The term Patagonia or Patagonia comes from the word Patagon, a name Ferdinand Magayanan Spanish nationality Portuguese ethnicity Traveled and found this land.

The western region bordering the Andes is a high mountain covered by forests, lakes and lakes. While the east side which is next to the ocean Atlantis would be a wide open grassland, arid. Due to the Andes A barrier to prevent rainstorms From the Pacific Ocean has passed by.

The beauty of the large ice cubes that are together. And resembles a long white wall of ice This is the 4th largest ice cave. Of the world with a width of about 5 kilometers and a length of about 40 kilograms, an average height of 74 meters from the water level, and does not include the deep sinking to more than 100 meters in one place ….

สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ คลิ๊ก ๆ

ขอบคุณเรื่องราวดีๆจาก : youtube , Google