โอซาก้า

โอซาก้า เป็นเมืองที่มีเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสองและมีประชากรมากเป็นอันดับสามในญี่ปุ่น และยังเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามใน Keihan Ching ตั้งอยู่ในภูมิภาคคันไซบนเกาะฮอนชูในเขตโอซาก้าเป็นหนึ่งในไม่กี่เมืองที่มีสถานะเป็นเมืองตามข้อบังคับของรัฐบาลญี่ปุ่น

โอซาก้ามีประชากรทั้งหมด 2.7 ล้านคน แต่ในระหว่างชั่วโมงทำงานจะเพิ่มขึ้นเป็น 3.7 ล้านคนรองจากโตเกียว อัตราส่วนประชากรต่อวันอยู่ที่ร้อยละ 141 เมืองนี้ตั้งอยู่ที่ปากแม่น้ำโยโดะอ่าวโอซาก้าและทะเลเซโตะ

โอซาก้าเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่สำคัญ ทั้งการค้าและวัฒนธรรมเมืองหนึ่งในญี่ปุ่นมีชื่อเล่นว่า “ครัวแห่งชาติ” เพราะเป็นศูนย์กลางการค้าข้าวญี่ปุ่นมาตั้งแต่สมัยเอโดะ และปัจจุบันเป็นหนึ่งในศูนย์กลางอุตสาหกรรมในญี่ปุ่น

หลักฐานการตั้งถิ่นฐานในพื้นที่โอซาก้าเป็นโบราณสถานโมริโนมิยะ สุสานหอยนางรมและโครงกระดูกมนุษย์ถูกค้นพบในยุค 500-600 ปีก่อนคริสตกาล มีความเชื่อกันว่าพื้นที่ที่ชื่ออุเอะมิยะในวันนี้น่าจะเป็นคาบสมุทรและมีทะเลในดินแดนทางตะวันออกของสมัยยาโยอิ การค้นพบการตั้งถิ่นฐานถาวรครั้งแรกในที่ราบโอซาก้าโดยยึดติดกับการปลูกข้าวเป็นอาชีพหลัก

ในช่วงยุค Kofung โอซาก้าได้รับการพัฒนาให้เป็นท่าเรือเชื่อมต่อภูมิภาคตะวันตกของญี่ปุ่น มีสุสานจำนวนมากที่พบในที่ราบที่ราบโอซาก้า เป็นหลักฐานของความมั่นคงทางการเมืองนำไปสู่การสร้างประเทศในเวลาต่อมา

โอซาก้า

โอซาก้า

Osaka is the city with the 2nd largest economy and the third largest population in Japan. And is also the third largest city in Keihan Ching Located in the Kansai region on the island of Honshu In the Osaka Prefecture area It is one of the few cities that has a status as a city by the Japanese government regulations.

Osaka has a total population of 2.7 million, but during working hours will increase to 3.7 million, second only to Tokyo. The day-to-night population ratio is 141 percent. The city is located at the mouth of the Yodo River, Osaka Bay, and Seto Sea.

Osaka is an important historical city. Both trade and culture, one city in Japan has the nickname “national kitchen” because it has been the center of Japanese rice trading since the Edo period. And is currently one of the industrial centers in Japan

Evidence of settlement in the Osaka area is the Morinomiya historical site. Oysters tombs and human skeletons have been discovered in the 500-600 BC era. It is believed that the area named Uaehmiya today is probably a peninsula and there is a sea in the land east of the Yayoi period. The discovery of the first permanent settlement In the plains of Osaka By sticking to rice cultivation as the main occupation

During the Kofung era, Osaka was developed as a port connecting the western regions of Japan. There are many tombs found in the flat plains of Osaka. Is evidence of political stability Led to the creation of the country at a later time

สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ คลิ๊ก ๆ

ขอบคุณเรื่องราวดีๆจาก : youtube , Google

จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี เป็นจังหวัดในภาคกลางของประเทศไทย เขตการปกครองแบ่งออกเป็น 11 อำเภอ 8 จังหวัดในทิศทางตามเข็มนาฬิกาจากทางเหนือ เพชรบูรณ์, ชัยภูมิ, นครราชสีมา, สระบุรี, พระนครศรีอยุธยา, อ่างทอง, สิงห์บุรีและนครสวรรค์ ลพบุรีเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ยุทธศาสตร์ทางทหารที่สำคัญในประเทศ เนื่องจากมันตั้งอยู่ใจกลางเมืองไทย

มีพื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับการเกษตรและการเพาะปลูก ลพบุรีเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ ด้วยการค้นพบโบราณสถานโบราณวัตถุและการตั้งถิ่นฐานของคนยุคก่อนประวัติศาสตร์และในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางของอาณาจักร Lavo

พื้นที่ของจังหวัดลพบุรีเคยเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณหลายแห่งในอดีตรู้จักกันในชื่อลาวาตั้งแต่ยุคเขมร มีหลักฐานสำคัญที่สำคัญคือปรางค์สามยอด (ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองลพบุรี) เป็นศิลปะเขมรตามสมัยบายันราวพุทธศตวรรษที่ 18 และเป็นศาลเจ้าเก่าแก่ในสมัยเดียวกัน

คำว่า “ลาวา” เป็นสัญญาณว่ามาจากคำว่าลาวา (ลาวากลายเป็นลพบุรีในปัจจุบัน) ใครจะบอกว่า?ในคำสันสกฤตหมายถึงน้ำ (ซึ่งอาจหมายถึงว่าเมืองมีน้ำมาก)เมื่อมาถึงคริสต์มาสด้วยคำว่า “อุทัย” (Lu + Uthai) มันจะกลายเป็นโวลไต (ตัวอย่างเช่นสุข + อุทัยกลายเป็นสุโขทัย) คำจารึก “Voltai Pura” ยังคงพบในเหรียญเงินโบราณ ซึ่งสามารถขุดได้ในจังหวัดลพบุรีเช่นกัน แต่บางคนบอกว่า Lavo มาจากภาษามอญซึ่งแปลว่าภูเขาน่าจะเป็นเพราะเมืองนี้มีภูมิประเทศเป็นภูเขา

จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

Lop Buri is a province in the central region of Thailand. Administrative divisions are divided into 11 districts with 8 provinces in a clockwise direction from the north: Phetchabun, Chaiyaphum, Nakhon Ratchasima, Saraburi, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Ang Thong, Sing Buri and Nakhon Sawan. Lop Buri is a province with an important military strategic area in the country. Since it is located in the middle of Thailand

There are fertile areas suitable for agriculture and cultivation. Lop Buri is a province that is important in history. With discoveries of ancient sites Antiques and settlements of the prehistoric people and in the past used to be the center of the Lavo empire.

Areas of Lop Buri Province Used to be the site of many ancient cities in the past, known as Lavo since the Khmer power era. There is important evidence Prang Sam Yot (Located in Mueang Lop Buri District) is a Khmer art by Bayon period Around the age of the 18th century and a shrine that is old in the same period.

สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ คลิ๊ก ๆ

ขอบคุณเรื่องราวดีๆจาก : youtube , Google

ดอยผาตั้ง

ดอยผาตั้ง ส่วนหนึ่งของเทือกเขาดอยผาหม่นซึ่งเป็นเทือกเขาที่ติดชายแดนไทย – ลาวสูง 1,800 เมตรจากระดับน้ำทะเลดอยผาตั้งถือได้ว่าเป็นจุดชมวิวไทย – ลาว และทะเลหมอกก็สวยงามราวกับภูชี้ฟ้าสามารถขึ้นไปเกือบถึงจุดชมวิวในบริเวณเนินเขาสามร้อย

บนจุดชมวิวเป็นแนวภูเขาที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ทั้งหมด นอกจากนี้บนภูเขามีจุดที่น่าสนใจคือผาบ่องประตูสยาม

ซึ่งเป็นประตูที่สร้างขึ้นในช่องเขาเพื่อปิดกั้นชายแดนไทย – ลาวไม่อนุญาตให้ผู้คนเดินผ่านเมื่อขึ้นไปถึงยอดเขาส่งไปดูคือช่องเขาขาดซึ่งเป็นภูเขาหินที่ช่วยให้แม่น้ำโขงไหลผ่านโดยตรง ช่องเขาขาด และมักเกิดขึ้นเป็นทะเลหมอกที่ปรากฎในหุบเขาแห่งนี้โดยเฉพาะในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคมจะมีความสวยงามเป็นพิเศษเพราะดอกนางพญาเสือโคร่งและดอกเสี้ยวสีขาวบานสะพรั่งสวยงาม

ดอยผาตั้งเป็นดินแดนประวัติศาสตร์ มันเคยเป็นฐานที่มั่นของทหารจีนในอดีตที่มีการต่อสู้ที่ดุเดือด เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวจีนม้งและเย้าโดยเฉพาะชาวม้งจีน

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกองพล 93 ที่ตั้งรกรากอยู่ในดอยผาตั้ง และด้วยสภาพอากาศหนาวเย็นที่เหมาะสมสำหรับการปลูกพืชฤดูหนาวชาวบ้านที่อาศัยอยู่บนดอยผาตั้งจึงทำการเพาะปลูกสิ่งมีชีวิตปลูกแอปริคอตพีชลูกแพร์แอปเปิ้ลและชา

ดอยผาตั้ง

ดอยผาตั้ง

Part of Doi Pha Mon mountain range Which is a mountain range on the Thai-Laos border high 1,800 meters above sea level Doi Pha Tang is regarded as a Thai-Laos viewpoint.

And the sea of ​​mist is as beautiful as Phu Chi Fah Car can go up almost to the viewpoint in the Roi Sam Sam hill area.

Which is a gate built in a gorge to block the Thai-Laos border Not allow people to pass by When reaching the top of the mountain Delivered to see is the Hellfire Pass, a rocky mountain pass that allows the Mekong River to pass directly through the Hellfire Pass. And often

Doi Pha Tang is a historic land. It used to be a stronghold of Chinese soldiers in the past which had fierce fighting. Is the location of the Hmong and Yao Chinese villages, especially the Chinese Hmong Formerly part especially the Chinese Hmong Formerly part of the 93rd Brigade

which settled in Doi Pha Tang. And with cold weather suitable for growing winter plants Villagers living on Doi Pha Tang then make a living farming, grow apricots, peach, pears, apples and tea.

สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ คลิ๊ก ๆ

ขอบคุณเรื่องราวดีๆจาก : youtube , Google

เมืองโบราณสมุทรปราการ

เมืองโบราณสมุทรปราการ เป็นพิพิธภัณฑ์จำลองกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีเนื้อที่มากกว่า 800 ไร่ เมืองโบราณตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการการก่อสร้างเริ่มขึ้นในปี 2506 โดยคุณเล็กวิริยะพันธุ์นักธุรกิจเจ้าของ บริษัท วิริยะประกันภัยและ บริษัท ธนบุรีพาณิชย์ จำกัด เมืองโบราณเปิดเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 1972

ด้วยที่ดินที่มีรูปแบบเหมือนขวานเหมือนดินแดนของประเทศไทยดังนั้นสถานที่ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศไทยในทุกภูมิภาคเพื่อให้ตรงกับแผนที่ดินของเมืองโบราณเช่นภาคเหนือภาคกลางภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วรรณคดีไทยและพุทธศาสนาเช่นกัน

การตกแต่งภายในประกอบด้วยแหล่งโบราณคดีวัดโบราณตลาดน้ำตลาดที่ดินวัง ฯลฯ ซึ่งประกอบด้วยอาคารที่สร้างขึ้นใหม่ ด้วยการลดขนาดหรือสิ่งก่อสร้างจริงที่ย้ายไปยังเมืองโบราณนั้นเองภายในเมืองโบราณนั้นยังมีค่ายที่ชื่อว่า “Horizon Camp”

ในปี 2549 America’s Next Top Model, Season 6 ซึ่งเป็นรายการเรียลลิตี้ชื่อดังจากประเทศสหรัฐอเมริกานำผู้เข้าแข่งขันมาแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ โดยการใช้ศาลาของพระอรหันต์ซึ่งเป็นศาลาทรงน้ำขนาดใหญ่เป็นทางวิ่งและถือได้ว่าเป็นแท่นเดินที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของโปรแกรม นอกจากนี้พื้นที่ภายในวังปราสาทปราสาทปราสาทยังใช้เป็นสถานที่เพื่อตัดสินผู้ชนะ

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552 กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจำนวน 500 คนนำโดยนายวิระสมคิดเดินทางไปยังเมืองโบราณ เพื่อที่จะอ่านคำสั่งในนามของเครือข่ายของฝ่ายต่าง ๆ เพื่อเรียกคืนดินแดนไทยเพื่อที่จะเรียกคืนราชอาณาจักรไทยรอบ ๆ วิหารพระวิหารซึ่งเป็นของคนไทย

เมืองโบราณสมุทรปราการ

เมืองโบราณสมุทรปราการ
เมืองโบราณสมุทรปราการ

The Ancient City is the world’s largest open-air replica museum in the world. With an area of ​​more than 800 rai. The ancient city is located on Sukhumvit Road. Bang Pu Mai Subdistrict Mueang Samut Prakan District Construction began in 1963 by Mr Lek Wiriyaphan, a businessman, owner of Viriya Insurance Company and Thonburi Panich Company Limited. The ancient town was opened on 11 February 1972.

With the land features an ax-like layout Like the territory of Thailand Therefore, place important historical and cultural sites of Thailand in every region to match the land plan of the ancient city, such as the north, central, southern and northeastern regions. Thai literature and Buddhism as well.

The interior consists of archaeological sites, ancient temples, floating markets, land markets, palaces, etc., which consist of newly constructed buildings. By reducing the scale or the actual building moved to the ancient city itself Inside the ancient city there is also a camp named “Horizon Camp”.

In 2006, America’s Next Top Model, Season 6, the famous reality show from the United States, led the contestants to compete in the finals. By using Phra Arhat’s pavilion, which is a large water pavilion as a runway And is regarded as the largest walking platform in the program’s history. In addition, the area within the Prasat Prasat Throne Palace is used as a location to determine the winner.

สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ คลิ๊ก ๆ

ขอบคุณเรื่องราวดีๆจาก : youtube , Google

อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ

อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ เป็นอนุสาวรีย์ที่ยิ่งใหญ่ และมีคุณค่าทางจิตในภาษาอังกฤษเรียกว่าอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพเดิมชื่อ Liberty Enlightening the World บนเกาะ Liberty, New York Bay ในนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นของขวัญจากฝรั่งเศสที่มอบให้กับชาวอเมริกันในวันที่อเมริกาเฉลิมฉลอง วันครบรอบ 100 ปีของวันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1876 ส่งมอบอย่างเป็นทางการให้กับประธานาธิบดีโกรเวอร์คลีฟแลนด์เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2429

อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพเป็นประติมากรรมโลหะสำริด รูปปั้น Libertas เทพีแห่งเสรีภาพชาวโรมันสวมเสื้อคลุมถือไฟฉายถือมือซ้ายถือข้อความจารึกประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา และด้วยการจารึก “JULY IV MDCCLXXVI” หรือ 4 กรกฎาคม 1776, 1776 เท้าข้างหนึ่งมีโซ่หัก แสดงให้เห็นถึงการปลดปล่อยจากการเป็นทาสสวมมงกุฎ 7 คะแนน

ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเจ็ดทะเลหรือเจ็ดทวีปภายในมีทั้งหมด 162 บันไดเวียนขึ้นอยู่กับความคิดของนักประวัติศาสตร์ฝรั่งเศส Eduard de la Bulle เพื่อระลึกถึง ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับฝรั่งเศสระหว่างการปฏิวัติอเมริกา ออกแบบโดย Frederic Ogustart Bartolie โครงเหล็กได้รับการออกแบบโดย Ershandi Voile-le-Duc และ Gustav Eiffel ผู้ออกแบบหอไอเฟลในกรุงปารีส ฐานของอนุสาวรีย์ถูกสร้างขึ้นโดยสหรัฐอเมริกา บทกวีของกวีชาวอเมริกันเอ็มม่าลาซารัสผู้ซึ่งเนื้อหายินดีต้อนรับผู้อพยพในอเมริกา

เหตุผลที่ฝรั่งเศสมอบอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพให้กับสหรัฐอเมริกา เพราะพวกเขาชื่นชมชาวอเมริกันผู้กล้าหาญที่ขึ้นไปต่อต้านสหราชอาณาจักรและประกาศอิสรภาพจากสหราชอาณาจักรจนกระทั่งในที่สุดกลายเป็นประเทศเอกราชชาวฝรั่งเศสจึงรณรงค์ให้บริจาคจากทั่วประเทศ

ในการขนส่งจากฝรั่งเศสมาที่สหรัฐอเมริกาเนื่องจากความใหญ่โตของอนุสาวรีย์ทำให้ต้องถอดแยกชิ้นส่วนและมารวมตัวกันที่อเมริกาทั้งหมด 350 ชิ้นส่วนถูกประกอบและประกอบใหม่ในเวลาประมาณ 4 เดือน แต่ฐานพบว่าจะแล้วเสร็จในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2429 มีการรวมพินสุดท้ายเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2429

อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ

Statue of Liberty It is a great monument. And has a spiritual value in English, called the Statue of Liberty, formerly known as Liberty Enlightening the World on Liberty Island, New York Bay in New York City, USA, which is a French gift given to Americans on the day America celebrates its anniversary. The 100th anniversary of the 4th of July 1876 was formally handed over to President Grover Cleveland on October 28, 1886.

The Statue of Liberty is a bronze metal sculpture. Statue of Libertas, the Statue of Liberty. Roman, wearing a robe, holding a torch, holding his left hand, holding the inscription declaring the independence of the United States. And with the inscription “JULY IV MDCCLXXVI” or 4 July 1776, 1776, one foot had a broken chain. Demonstrate liberation from crowned slaves 7 points

The symbol of the seven seas or the seven continents. There are a total of 162 spiral staircases, based on the idea of ​​French historian Eduard de la Bulle to recall. The relationship between the United States and France during the American Revolution. Designed by Frederic Ogustart Bartolie.

The steel frame was designed by Ershandi Voile-le-Duc and Gustav Eiffel, who designed the Eiffel Tower in Paris. The base of the monument was built by the United States of America. American poet Emma Lazarus, whose content welcomes immigrants in America.

สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ คลิ๊ก ๆ

ขอบคุณเรื่องราวดีๆจาก : youtube , Google

วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์

วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ เดิมชื่อ “วัดพระพุทธบาทปู่ผาแดง” ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปาง สิ่งที่โดดเด่นมากเกี่ยวกับวัดนี้คือมันมีชื่อเสียงในด้านภาพที่สวยงามของเจดีย์สีขาวขนาดเล็กที่สร้างขึ้นบนท้องฟ้า ล้อมรอบด้วยภูเขาสูงซึ่งสร้างขึ้นจากความเชื่อของมนุษย์เป็นรูปภาพที่ดึงดูดใจให้กับคนจำนวนมากที่ต้องการเดินทาง วัดเฉลิมพระเกียรติตั้งอยู่บนภูเขาขนาดใหญ่ในอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปาง

ในเขตพื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่าดอยพระบาท ด้านบนของเนินเขานี้เป็นรอยพระพุทธบาท เป็นที่เคารพบูชามันได้รับการเคารพบูชาจากชาวแช่ฮอมเป็นเวลานาน แต่ในอดีตไม่มีถนนที่ขึ้นไปบนภูเขาดังนั้นผู้นับถือศาสนาพุทธจึงต้องเดิน

เดินเท้าผ่านป่าทึบและหน้าผาเพื่อสักการะรอยเท้านี้ต่อมาคุณพ่อไพบูลย์สุมาเงิน (พระเทพวิสุทธิพันธุ์) เจ้าอาวาสวัด อนาลโยทิพยาราม  จังหวัดพะเยาเดินทางมานมัสการรอยพระพุทธบาท

พลังศรัทธาของคุณคือที่มาของการสร้างวัดในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระราม 4) ได้ครบรอบ 200 ปีของเขาในวันที่ 18 ตุลาคม 2547 ดังนั้นคณะสงฆ์จึงได้ตัดสินใจสร้างวัดเฉลิมพระเกียรติ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อชาวไทยจึงได้สร้าง “เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชฎานุสรณ์” ที่ตำบลวิเชตนครตำบลแจ้ห่มจังหวัดลำปาง

วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์

วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์

Chaloem Phra Kiat Temple, King Bhumibol, formerly known as “Phra Phutthabat Pu Pha Daeng Temple” which is located at Chae Hom District, Lampang Province. The most remarkable thing about this temple is that it is famous for its beautiful images of small white pagodas built in the sky. Surrounded by high mountains built from human beliefs, this is an image that attracts many people who want to travel. Chaloem Phrakiat Temple is located on a large mountain in Chae Hom District, Lampang Province.

In the Doi Phrabat Non-Hunting Area The top of this hill is the Buddha’s footprint. It is worshiped. It has been worshiped by the Chom Hom people for a long time. But in the past there was no road up the mountain, so Buddhists had to walk.

Walk through the dense forests and cliffs to pay homage to this footprint. Later, Father Paiboon Suma-ngeon (Phra Thep Wisutthiphan) Abbot of Wat Analothipyaram Phayao Province, come to worship the Buddha’s footprint.

Your faith is the source of building temples on the occasion of King Rama IV (Rama 4) celebrating his 200th anniversary on October 18, 2004. Therefore, the clergy decided to build the Chalermprakiet Temple. To commemorate the King’s generosity towards the Thai people “In honor of the King Rama IX” at Wichet Nakhon Subdistrict, Chae Hom Subdistrict, Lampang Provin

สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ คลิ๊ก ๆ

ขอบคุณเรื่องราวดีๆจาก : youtube , Google

ถ้ำฟองญา

ถ้ำฟองญา ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติ ซึ่งเป็นภูเขาหินปูนอายุ 400 ปีอยู่ห่างจาก Dong Hoi ไปทางเหนือประมาณ 50 กิโลเมตร มันเป็นถ้ำ ด้วยความยาวประมาณ 7,700 เมตร นอกจากนี้มันเป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะถ้ำแห่งนี้เป็นถ้ำที่มีคนมากที่สุด

รูปแบบการจราจรที่นี่จะต้องนั่งเรือลงแม่น้ำ SON ซึ่งต้องจ่ายแยกต่างหากจากค่าธรรมเนียมแรกเข้าประมาณ 320,000 VND ดังนั้นไปด้วยกันเป็นกลุ่มหรือซื้อทริปจะถูกกว่าเพราะราคาโดยเฉลี่ยอาจเป็นเพราะเรือแต่ละลำสามารถรองรับได้ประมาณ 10 คนนั่งเรือเพื่อชมถ้ำภาพรวมก่อนแล้วจึงเดิน

หินย้อยในถ้ำแห่งนี้มีหลายสีด้วยแสงฉาย รูปร่างมีความแตกต่าง เมื่อรวมเข้าด้วยกันคุณจะเห็นรูปร่างต่าง ๆ ตามที่คุณจินตนาการเช่นปลาหมึกยักษ์ที่ถูกโยนลงมา เหมือนหยดขนมเม็ดเล็ก ๆ แต่ไม่แยกออกจากกันบางจุดเช่นมัดของแมงกะพรุนบางชุดหินย้อยย้อยลงไปที่พื้นจนกว่าพวกเขาจะมีลักษณะเหมือนหินย้อย บางคอลัมน์มีกิ่งก้านสาขา เหมือนต้นไม้มีภาพสีทั้งหมด บางทีคุณอาจนึกถึงผลึกแก้วหลากสี

ความยิ่งใหญ่และความสวยงามเป็นเสน่ห์ที่ทำให้นักท่องเที่ยวหลงไหลและต้องใช้ภาพถ่ายเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของความงามเพราะมันยากที่จะอธิบายความงามของหินย้อยและหินงอกและความยิ่งใหญ่ที่นี่ ธรรมชาติเท่านั้นที่ทำได้ ใกล้กับถ้ำแห่งนี้เป็นถ้ำที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง ถ้ำเทียนธาดหรือถ้ำสวรรค์ แต่ถ้าไปต้องเพิ่มราคาตั๋วเพื่อเข้าไป นอกจากนี้ที่ปากถ้ำฟองมีเส้นทางที่นำไปสู่วัดเช่นกัน

ถ้ำฟองญา

ถ้ำฟองญา

Fongya Cave is located in the national park. Which is a 400 year old limestone mountain, about 50 kilometers north of Dong Hoi. It is a cave with a length of about 7,700 meters. In addition, it is interesting because this cave is the most crowded cave.

The traffic pattern here will have to take a boat down the SON River, which has to be paid separately from the entrance fee of around 320,000 VND. So going together as a group or buying a trip will be cheaper because the average price may be due to the boat. Each boat can accommodate about 10 people. Take a boat to see the cave, overview first and then walk.

Stalactites in this cave come in many colors with shining light The shape is different. When combined, you will see the various shapes as you imagine, such as a giant octopus thrown in. Like drops of small pieces of candy, but not separated from each other at some point, such as a bunch of jellyfish, some sets of stalactites swag to the ground until they look like stalactites Some columns have branches Like a tree with all colored images Maybe you think of multicolored glass crystals.

Greatness, greatness and beauty are the charm that attracts tourists and have to use photos to tell the story of beauty because it’s hard to explain the beauty of stalactites and stalagmites and grandeur here. Only nature can Close to this cave is another beautiful cave. Thian Thad Cave or Heaven Cave But if going to, must increase the ticket price to enter In addition, at the entrance of Fong Cave, there is a path that leads to the temple as well.

สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ คลิ๊ก ๆ

ขอบคุณเรื่องราวดีๆจาก : youtube , Google

ปาตาโกเนีย

ปาตาโกเนีย ตั้งอยู่ตรงรอยต่อระหว่างประเทศอาร์เจนตินาและชิลี คือบริเวณที่ราบสูงบนเทือกเขาแอนดีส ซึ่งมีบริเวณทีตั้ง ประมาณ1,045,077ตารางกิโลเมตร
ปาตาโกเนีย ตั้งอยู่ตรงรอยต่อระหว่างประเทศอาร์เจนตินาและชิลี คือบริเวณที่ราบสูงบนเทือกเขาแอนดีส ซึ่งมีบริเวณทีตั้ง ประมาณ1,045,077ตารางกิโลเมตร

ปาตาโกเนีย ตั้งอยู่ตรงรอยต่อระหว่างประเทศอาร์เจนตินาและชิลี คือบริเวณที่ราบสูงบนเทือกเขาแอนดีส ซึ่งมีบริเวณทีตั้งประมาณ1,045,077ตารางกิโลเมตร มีสภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงล้อมรอบไปด้วยป่า และแนวทะเลสาบ

สวยงามระยิบระยับสะท้องแสงทือกเขาแหลมสูงชะลูดระฟ้า ทานน้ำริมทาน ทุ่งหญ้าราบเรียบทอดยาวไกล คำว่า ปาตาโกเนีย หรือ Patagonia มาจากคำว่า Patagon ซึ่งเป็นชื่อที่ เฟอร์ดินันท์ มาเกยัน นักเดินเรือสัญชาติสเปน เชื้อชาติโปรตุเกส ได้เดินทางสำรวจพบเจอดินแดนแห่งนี้

เขตตะวันตกที่อยู่ติดกับเทือกเขาแอนดีส เป็นภูเขาสูงปกครุมด้วยป่าไม้ลำธานและทะเลสาบ ในขณะที่ด้านตะวันออกซึ่งอยู่ติดกับมหาสมุทร แอดแลนติกจะเป็นทุ่งหญ้าโล่งกว้างค่อนข้างแห้งแล้ง เนื่องจากเทือกเขาแอนดีส เป็นปราการกั้นไม่ให้พายุฝน จากมหาสมุทรแปซิฟิกผ่านพ้นเข้ามา

ซึ่งมีความงดงามของก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ที่อยู่รวมกัน และมีลักษณะคล้ายกำแพงสีขาวยาวลำธานน้ำแข็ง แห่งนี้เป็นลำธานน้ำแข็งขนาดใหญ่เป็นอันดับ4 ของโลกมีความกว้างประมาณ 5กิโลเมตร และมีความยาวอยู่ที่ประมาณ 40 กิโลเมต สูงเฉลี่ยจากระดับน้ำ 74 เมตร และยังไม่รวมส่วนที่ลึกจมน้ำลงไปอีกกว่า 100 เมตรเลยที่เดียว….

ปาตาโกเนีย

Patagonia is located at the junction of Argentina and Chile. Is the highland area of ​​the Andes which has an area of ​​approximately 1,045,077 square kilometers With a mountainous terrain surrounded by forests And the lake line

Beautiful, glittering, light, beautiful, high-pitched mountains Eat water along the edge of a long, flat grassland. The term Patagonia or Patagonia comes from the word Patagon, a name Ferdinand Magayanan Spanish nationality Portuguese ethnicity Traveled and found this land.

The western region bordering the Andes is a high mountain covered by forests, lakes and lakes. While the east side which is next to the ocean Atlantis would be a wide open grassland, arid. Due to the Andes A barrier to prevent rainstorms From the Pacific Ocean has passed by.

The beauty of the large ice cubes that are together. And resembles a long white wall of ice This is the 4th largest ice cave. Of the world with a width of about 5 kilometers and a length of about 40 kilograms, an average height of 74 meters from the water level, and does not include the deep sinking to more than 100 meters in one place ….

สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ คลิ๊ก ๆ

ขอบคุณเรื่องราวดีๆจาก : youtube , Google