เกรตแบร์ริเออร์รีฟ

แนวปะการัง เกรตแบร์ริเออร์รีฟ มีแนวเทือกเขาที่แตกต่างกันในออสเตรเลียตะวันออกและมีเกาะเล็ก ๆ ชื่อ Murray Island ออสเตรเลียเริ่มเคลื่อนไหว ทางทิศเหนือตั้งแต่ยุค Cenozoic ในอัตรา 7 เซนติเมตรต่อปี. ทางตะวันออกของออสเตรเลียมันถูกยกขึ้นระหว่างการยกตัวของเปลือกโลก

สิ่งนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการระบายน้ำในควีนส์แลนด์ เข้าไปในแผ่นดิน 400 กิโลเมตรและในช่วงนี้มีภูเขาไฟระเบิดในใจกลางควีนส์แลนด์ ทำให้บางส่วนของหินแกรนิตโผล่ออกมาให้เราได้เห็นในปัจจุบันได้กลายเป็นเกาะสูงมากมาย

หลังจากการสร้างแอ่งน้ำในแนวปะการัง แนวปะการังเริ่มเติบโตในแอ่งนี้จนกระทั่งเมื่อ 25 ล้านปีก่อนทางตอนเหนือของควีนส์แลนด์ อุณหภูมิของน้ำเย็นเกินไปไม่เหมาะสำหรับการเติบโตของปะการัง

ดังนั้นประวัติความเป็นมาของการพัฒนาแนวปะการัง Great Barrier จึงมีความซับซ้อน แต่หลังจากที่ควีนส์แลนด์ย้ายเข้าสู่เขตร้อนการพัฒนาแนวปะการังเกรตแบร์ริเออร์ยังได้รับอิทธิพลจากการเติบโตของแนวปะการัง จนกว่าจะถึงจุดตกต่ำที่สุดของการเติบโตเมื่อระดับน้ำทะเลเปลี่ยนแปลง

ปัจจุบันแนวปะการังนี้สามารถเพิ่มขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางได้ 1 ถึง 3 เซนติเมตรต่อปี และเติบโตขึ้นประมาณ 1 ถึง 25 เซนติเมตรต่อปีในแนวตั้ง อย่างไรก็ตามแนวปะการังสามารถเติบโตได้ลึกประมาณ 150 เมตรเนื่องจากแนวปะการังต้องการแสงแดดและไม่สามารถเติบโตเหนือระดับน้ำทะเลได้

เกรตแบร์ริเออร์รีฟ

The Great Barrier Reef has different mountain ranges in Eastern Australia, and a small island named Murray Island Australia begins to move. North since the Cenozoic period at the rate of 7 centimeters per year. In the east of Australia, it is raised during the uplift of the crust.

This has caused a change in the drainage in Queensland. It entered 400 kilometers inland and during this time there was a volcanic eruption in central Queensland. This caused some parts of the granite to emerge for us to see today, it has become a large island.

After creating pools of coral reefs. Coral reefs began to grow in the basin until 25 million years ago in northern Queensland. The water temperature is too cold, unsuitable for coral growth.

So the history of the Great Barrier Reef’s development is complex. But after Queensland moved into the tropics, the development of the Great Barrier Reef was also influenced by reef growth. Until the bottom of growth when sea levels change.

Today this reef can increase its diameter by 1 to 3 centimeters per year. And grows about 1 to 25 centimeters per year vertically. However, coral reefs can grow to a depth of about 150 meters because they need sunlight and cannot grow above sea level.

สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ คลิ๊ก ๆ

ขอบคุณเรื่องราวดีๆจาก : youtube , Google, UFABET