เส้นนัซกา

เส้นนัซกา เป็นเส้นลึกลับที่ครอบคลุมพื้นที่กว่า 520 ตารางกิโลเมตรในทะเลทราย Nazca ระหว่าง Nazca และ Palpa ใน Ica Region ประเทศเปรูสันนิษฐานว่า Nazca โบราณ (ซึ่งครอบครองดินแดนเปรูก่อนอาณาจักร Inca)

ลายเหล่านี้ถูกขุดขึ้นตั้งแต่ประมาณ 200 ปีก่อนคริสตกาลถึงประมาณ ค.ศ. 500 ซึ่งเป็นชนพื้นเมืองของ Nazca ที่ปลูกบนที่ราบชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก ไม่ได้ทิ้งหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร. บางส่วนเข้าใจได้มาจากการศึกษาสุสานและวัตถุที่ฝังศพเท่านั้น ไม่ทราบแน่ชัดว่าเหตุใดจึงทำลวดลายเหล่านี้

เส้นนัซกา ทั้งหมดทำในลักษณะเดียวกันคือขุดหินทรายสีแดงบนพื้นผิวทะเลทราย จากนั้นเปิดออกเผยให้เห็นชั้นหินสีเหลืองอ่อนด้านในไม่มีวี่แววของการใช้สัตว์ช่วยเหลือ และภาพจะอยู่ในบรรทัดเดียวโดยไม่มีการหยุดชะงักเส้น Nazca แบ่งออกเป็นสองกลุ่มหลักคือภาพของเส้น Nazca และเส้น passive กับภาพของสัตว์นกรูปทรงเรขาคณิตเป็นต้น 1994

เส้นนัซกา

เส้นนัซกา

The Nazca Line is a mysterious line that spans over 520 square kilometers in the Nazca Desert. Between Nazca and Palpa in Ica Region, Peru, assumed that the ancient Nazca (Which occupied Peru territory before the Inca Empire)

These stripes were excavated from about 200 BC to about AD 500, the ancient Nazca peoples planted on the plains of the Pacific coast. Did not leave any written evidence. Some understandable only came from studying cemeteries and grave objects. It is not known exactly why they made these patterns.

Nazca streaks, all done exactly the same way, are digging out the red sandstone on the desert surface. Then opened to reveal the pale yellow rock layer inside There was no sign of the use of rescue animals. And the image is in a single line without interruption The Nazca lines are divided into two main groups: the images of the Nazca lines and the passive lines, with the images of animals, birds, geometric shapes etc. 1994

สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ คลิ๊ก ๆ

ขอบคุณเรื่องราวดีๆจาก : youtube , Google, UFABET

จางเจียเจี้ย เมืองลอยฟ้า

หมื่นปีก่อนผู้คนที่อาศัยอยู่ใน จางเจียเจี้ย ปัจจุบันใช้ไฟในการทำเครื่องปั้นดินเผา นักโบราณคดีพบโบราณวัตถุมากกว่า 20 ชิ้นในเคาน์ตี้ชิลีเคาน์ตี้ ในมณฑลซางจี้มีการค้นพบหม้อที่มีลวดลายเฉพาะตัวและมีอายุมากกว่าหมื่นปี

ในสมัยนั้นการเผาเครื่องปั้นดินเผาเป็นเทคนิคขั้นสูงที่สุดในจีน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการใช้เครื่องมือหินและเครื่องปั้นดินเผาดูเหมือนจะบ่งบอกว่าพื้นที่นี้มีการพัฒนาทางวัฒนธรรมอย่างกว้างขวาง

แต่เป็นสังคมที่การพัฒนาดำเนินไปได้ไม่นานจึงลดลงและถูกแทนที่ด้วยอำนาจอื่นในพื้นที่ เนื่องจากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่ที่ยังไม่พัฒนาของจางเจียและภูมิประเทศที่เป็นภูเขาทำให้การปลูกผักเป็นเรื่องยากดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่การยึดอำนาจจึงไม่ใช่เรื่องยาก

ชื่อเมืองจางเจียเจี้ยถูกนำมาใช้ในปี พ.ศ. 2504 ในปี พ.ศ. 2537 หลังจากที่อุทยานแห่งชาติในอู่หลิงหยวน () ได้รับการกำหนดให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2535 เพื่อให้มีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น ชื่อจางเจียเจี้ยมาจากหมู่บ้านเล็ก ๆ ในอำเภอเดียวกันซึ่งได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ตัวอักษรทั้งสามของชื่อ (be)

สามารถตีความได้ดังนี้ “Zhang” (张) เป็นนามสกุลทั่วไปในประเทศจีน “เจีย” (家) แปลว่า “ครอบครัว” และ “เจีย” (界) แปลว่า “บ้านเกิด” แปลว่า “บ้านตระกูลจาง” ชื่อนี้เกี่ยวข้องกับนายพลฮั่นจางที่ย้ายมาอยู่ในพื้นที่นี้หลังจากหลิวปังฮ่องเต้ ฮันเริ่มสังหารผู้ช่วยและนายพลของเขาซึ่งช่วยให้เขาขึ้นสู่บัลลังก์เมืองนี้จึงได้รับการตั้งชื่อตามตระกูลจางที่ตั้งรกรากอยู่ที่นี่

จางเจียเจี้ย เมืองลอยฟ้า

จางเจียเจี้ย

Ten thousand years ago, people living in Zhangjiajie now use fire to make pottery. Archaeologists have found more than 20 artifacts in Chile County. In Shangji County, a pot with unique designs and more than ten thousand years was discovered.

In those days, firing of pottery was the most advanced technique in China. Technological advances in the use of stone tools and pottery seem to imply that the area has had extensive cultural development.

But it is a society in which development has not been long, so it declined and replaced by other powers in the area. Due to the geographic location of Zhangjia’s undeveloped area and mountainous terrain it is difficult to grow vegetables, so it is not surprising that seizing power is not difficult.

The city name Zhangjiajie was introduced in 1961, in 1994, after the National Park in Wu Lingyuan () was designated a UNESCO World Heritage Site. Go in the year 2553 to 1992 to make it even more outstanding. The name Zhangjiajie comes from a small village in the same district that has become a popular tourist destination. All three letters of the name (be)

It can be interpreted as follows. “Zhang” (张) is a common surname in China. “Jia” (家) means “family” and “Jia” (界) means “hometown” means “home of the Zhang family”. The name is related to General Han Zhang, who moved to this area after Liu Bang Emperor. Han began to kill his aides and generals who helped him rise to the throne, so the city was named after the Zhang family that settled here.

สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ คลิ๊ก ๆ

ขอบคุณเรื่องราวดีๆจาก : youtube , Google, UFABET

แอเรีย 51

Area 51 ( แอเรีย 51 ) เป็นชื่อฐานทัพที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเนวาดา ทางตะวันตกของสหรัฐฯ 83 ไมล์ (133 กม.) จากตัวเมืองลาสเวกัสอยู่ทางฝั่งใต้ของ “Groom Lake” ในเขตทหารการบินลับขนาดใหญ่ จุดมุ่งหมายคือการสนับสนุนการพัฒนาและการทดสอบระบบอากาศยานและอาวุธ

ฐานทัพลับตั้งอยู่ในเขตทดสอบและฝึกอบรมเนวาดาในพื้นที่กว้างขวางของกองทัพอากาศสหรัฐแม้ว่าสถานที่ดังกล่าวจะดำเนินการโดยฐานทัพอากาศที่ 99 ที่ฐานทัพอากาศเนลลิส (ฐานทัพอากาศเนลลิส)

สิ่งอำนวยความสะดวก Grumleg ครบครันด้วยศูนย์ทดสอบการบินของกองทัพอากาศ (AFFTC) ที่ฐานทัพอากาศ Edwards ในทะเลทรายโมฮาวีห่างจากกรูมไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 300 กม. และยังเป็นที่รู้จักกันในชื่อศูนย์ทดสอบการบินของกองทัพอากาศ (ปลด 3)

เนื่องจากความเข้มงวดในการซ่อนความลับของฐานทัพทำให้มักจะเป็นเรื่องของทฤษฎีสมคบคิดในเรื่องของวัตถุบินไม่สามารถระบุได้หรือยูเอฟโอ

แอเรีย 51

แอเรีย 51
แอเรีย 51

Area 51 (Area 51) is the name of a military base located in southern Nevada. In the western United States, 83 miles (133 km) from downtown Las Vegas, is on the south bank of “Groom Lake” in a large secret aviation military zone. Its aim is to support the development and testing of aircraft and weapons systems.

The secret base is located in the Nevada Test and Training Zone in the extensive US Air Force base, although the facility is operated by 99th Air Force Base Nellis Air Force Base. (Nellis Air Force Base)

The Grumleg facility is complemented by the Air Force Flight Testing Center (AFFTC) at Edwards Air Force Base in the Mojave Desert, about 300km southwest of Groom. Air Force Flight Testing Center (Release 3) facility is operated by 99th Air Force Base Nellis Air Force Base. (Nellis Air Force Base)

Due to the strict hiding of military bases, it is often the subject of conspiracy theories about unidentified flying objects or UFOs.

สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ คลิ๊ก ๆ

ขอบคุณเรื่องราวดีๆจาก : youtube , Google, UFABET