แม่กำปอง

บ้าน แม่กำปอง เชียงใหม่ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านห้วยแก้วตำบลแม่ออนอำเภอแม่ออน พื้นที่ทั้งหมดของหมู่บ้านประมาณ 6.22 ตารางกิโลเมตร ระยะทางห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ 50 กิโลเมตรมีภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ดอนและมีความสูง 1,300 เมตรจากระดับน้ำทะเล ทำให้มีอากาศเย็นและชื้นตลอดทั้งปี บ้านแม่กำปองเป็นหมู่บ้านที่ทำกาแฟ

แม่กำปอง และชาเป็นอาชีพหลักโดยเฉพาะชาที่ชาวบ้านนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นเช่นหมอนใบชาขาย ที่นี่ชาวต่างชาติมาสัมผัสวิถีชีวิตที่นี่มากกว่าคนไทย ด้วยการเดินทางที่สะดวกสบายไม่ไกลจากเชียงใหม่เพราะคุณสามารถนั่งเครื่องบินไปลงเชียงใหม่และเช่ารถได้อย่างไม่ยากเย็นหรือจะเดินทางโดยการขับรถมาที่นี่ก็เป็นหนึ่งในโปรแกรมการท่องเที่ยวเชียงใหม่หรือภาคเหนือของประเทศไทย

เราตัดสินใจไปที่นี่ในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา เราเชื่อว่าแม้ว่าจะเป็นเทศกาลหลัก แต่ด้วยระบบโฮมสเตย์ในปัจจุบันที่มีเพียง 29 หลังเราจะไม่พบกับผู้คนจำนวนมากจากกรุงเทพฯ ระบบโฮมสเตย์ของที่นี่ได้รับการพัฒนาโดย“ พ่อหลวง” โดยเปลี่ยนแนวคิดจากการพึ่งพารัฐเป็นการพึ่งพาตนเอง

เริ่มต้นด้วยการสำรวจปัญหาชุมชนสร้างความเข้าใจและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน กลายเป็นแนวคิดในการพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยมีปลายทางของความยั่งยืนทั้ง “คน” และ “ทรัพยากร” ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา ปัญหาและอุปสรรคไม่ได้เป็นเพียงความฝันของชุมชนที่เข้มแข็ง ตรงกันข้ามกลับเป็นจริงมากขึ้นเรื่อย ๆ

วันนี้ชาวบ้านแม่กำปองมีสวัสดิการตั้งแต่เกิดจนตาย มีรายได้ชดเชยยามเจ็บป่วยแถมยังได้ใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์กล่าวได้ว่าเป็นหมู่บ้านที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรและความสุขคิดแล้วอิจฉาคนที่บ้านแม่กำปอง

แม่กำปอง

Baan Mae Kampong, Chiang Mai, is located at Village No. 3, Ban Huay Kaew, Tambon Mae On, Mae On District. The total area of ​​the village is approximately 6.22 square kilometers. It is 50 kilometers from the city of Chiang Mai. The terrain is generally upland and is 1,300 meters above sea level. Making it cool and humid all year round Ban Mae Kampong is a village that makes coffee.

And tea is the main occupation, especially tea that the villagers use to make local products such as tea pillows for sale. Here foreigners come to experience the way of life here than Thai people. With a comfortable journey not far from Chiang Mai because you can fly to Chiang Mai and rent a car without difficulty, or by driving here is one of the Chiang Mai or Northern Thailand travel programs. Of Thailand

We decided to go here during the new year. We believe that although it is the main festival But with the current homestay system, there are only 29 houses, we will not encounter many people from Bangkok. The homestay system here was developed by “Pho Luang”, transforming the concept from state-dependent to self-reliance.

It begins with exploring community issues, building understanding and finding solutions together. It became the concept of developing a village as an ecotourism village with a sustainable destination for both “people” and “resources” over the past ten years. Barriers are not the only dreams of a strong community. On the contrary, it becomes more and more true.

Today, Mae Kampong villagers have benefits from birth to death. They earn compensation when sick and live in the midst of abundant nature, which is said to be a village rich in resources and happiness, I think I envy the people of Ban Mae Kampong.

สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ คลิ๊ก ๆ

ขอบคุณเรื่องราวดีๆจาก : youtube , Google, UFABET

เมืองโบราณ

เมืองโบราณ เชิญเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวอันทรงคุณค่ากับเมืองโบราณสมุทรปราการแหล่งรวมงานสถาปัตยกรรมไทยยุคต่างๆจากทุกภูมิภาคของประเทศไทย

เมืองโบราณสมุทรปราการสถานที่ท่องเที่ยวสมุทรปราการอันทรงคุณค่าอีกแห่งหนึ่งไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย บรรยากาศร่มรื่นและผ่อนคลายสามารถเดินทางได้ทั้งครอบครัวสามารถเดินทางร่วมกันในวันหยุดสุดสัปดาห์ได้อย่างสะดวก

เมืองโบราณ สมุทรปราการตั้งอยู่เลขที่ 296/1 หมู่ 7 ถ. สุขุมวิทต. บางปูใหม่อ. เมืองสมุทรปราการก่อตั้งโดยคุณเล็กวิริยะพันธุ์ เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2506 มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 800 ไร่ซึ่งหากดูจากแผนที่จะเห็นได้ว่าพื้นที่ทั้งหมดของเมืองโบราณมีรูปร่างคล้ายขวาน ซึ่งคล้ายกับแผนที่ประเทศไทยนั่นเอง

ภายในเมืองโบราณสมุทรปราการมีสถาปัตยกรรมไทยที่สวยงามและทรงคุณค่ามากมาย ซึ่งมีทั้งสถาปัตยกรรมที่รื้อถอนจากของจริงมาสร้างแบบจำลองจากขนาดจริงหรือเล็กกว่าเพื่อสร้างและใช้องค์ความรู้ในการสร้างใหม่

เมืองโบราณ

เมืองโบราณ

Invited to visit valuable tourist attractions with the ancient city of Samut Prakan, a collection of various period Thai architecture works from all regions of Thailand.

Samut Prakan Ancient City, another valuable Samut Prakan tourist destination, not far from Bangkok. There are many interesting things. Shady and relaxing atmosphere Can travel with the whole family Can travel together easily on weekends

Samut Prakan Ancient City is located at 296/1 Moo 7, Sukhumvit Road, Bang Pu Mai Subdistrict Muang Samut Prakan District was founded by Khun Lek Wiriyaphan. Construction started in 1963 with a total area of ​​approximately 800 rai, which, if viewed from the map, can be seen that the entire area of ​​the ancient city is shaped like an ax. Which is similar to the map of Thailand itself

Within the ancient city of Samut Prakan there are many beautiful and valuable Thai architecture models. Which includes both the architecture that has been demolished from the real thing to build Modeled from real size or smaller to build And use the knowledge to create new ones

สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ คลิ๊ก ๆ

ขอบคุณเรื่องราวดีๆจาก : youtube , Google, UFABET

เขาคิลิมันจาโร

เขาคิลิมันจาโร ชื่อของภูเขามาจากภาษาสวาฮิลีแปลว่า “ภูเขาที่เปล่งประกาย” ภูเขาคิลิมันจาโรตั้งอยู่ในแทนซาเนียใกล้ชายแดนเคนยา เป็นภูเขาไฟลูกเดียวที่สูงที่สุดในโลก และเขาก็สูงที่สุดในแอฟริกาเช่นกัน มีความสูงมากกว่า 5,895 เมตรบนยอดเขามี 5 ยอดเรียงตามลำดับความสูง

ยอดเคโบเป็นยอดที่สูงที่สุดในแอฟริกาสูง 5,895 เมตรมีโพรงรูปกรวยลึก 113 เมตร (370 ฟุต) ลึก 122 เมตร (400 ฟุต) มีร่องรอยการแทะเล็ม ยังไม่หมดควันยังคงปรากฏและมีกลิ่นกำมะถัน
ด้านบนของ Marenzi มีความสูง 5,353 เมตรติดกับยอด Kiibo รูปกรวยของยอด Maresi ได้รับการตกแต่งให้เป็นชั้นแคบ ๆ สำหรับนักปีนเขาเพื่อฝึกฝนความชำนาญ

ที่ฐานของภูเขายาวกว่า 100 กิโลเมตรกว้าง 75 กิโลเมตรเป็นภูเขาไฟที่ดับแล้ว ด้วยธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ยาวกว่า 4,500 เมตรถือเป็นธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกา และเป็นภูเขาเพียงไม่กี่แห่งในแอฟริกาที่มีธารน้ำแข็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งภูเขาที่อยู่ใกล้กับเส้นศูนย์สูตรนั้นหายากที่จะมีธารน้ำแข็งแบบเดียวกัน

เขาคิลิมันจาโร เกิดเมื่อหลายล้านปีก่อน มีการคาดการณ์ว่าเกิดการระเบิดครั้งใหญ่ 3 ครั้งจึงทำให้ 3 ยอดดังที่กล่าวมา ค้นพบครั้งแรกโดย Johannis Repman และ Johann Lutwich Krupp มิชชันนารีชาวเยอรมันในปีพ. ศ. 2391

ผู้หญิงไทยคนแรกที่พิชิตยอดเขาคิลิมันจาโรได้สำเร็จคือวิฑิตนันทโรเจนพานิชส่วนผู้หญิงไทยคนแรกที่สามารถพิชิตยอดเขาคิลิมันจาโรได้คือนภัสพรชำนาญสิทธิ์พิชิตเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560

เขาคิลิมันจาโร

Mount Kilimanjaro The name of the mountain comes from Swahili, meaning “the glistening mountain”. Mount Kilimanjaro is located in Tanzania near the border with Kenya. It is the highest lone volcano in the world. And he is the tallest in Africa as well. With a height of more than 5,895 meters at the top of the mountain, there are 5 peaks, ordered in order of height

The peak of the kebo is the tallest peak in Africa, it is 5,895 meters high, has a cone-shaped hollow 113 meters (370 feet) deep, straight 122 meters (400 feet), traces of grazing. Not exhausted, smoke still appeared and smelled of sulfur.
The top of the Marenzi is 5,353 meters high, adjacent to the summit of Kiibo The cone of the Maresi peak has been decorated to form a narrow layer. For mountain climbers to practice their expertise

At the base of the mountain, more than 100 kilometers long and 75 kilometers wide, is an extinct volcano. With a huge glacier over 4,500 meters long, it is the largest in Africa. And it’s just a few mountains in Africa that have glaciers. In particular, mountains closer to the equator are rare to have the same glacier.

Mount Kilimanjaro was born millions of years ago. It is predicted that three major explosions have occurred, thus making 3 peaks as mentioned above. It was first discovered by Johannis Repman and Johann Lutwich Krupp, a German missionary, in 1848.

The first Thai woman who succeeded in conquering Mount Kilimanjaro was Wititnantro Janpanich, while the first Thai woman who managed to conquer Mount Kilimanjaro was Napasaporn Chamnanasit Conquered on March 3, 2017.

สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ คลิ๊ก ๆ

ขอบคุณเรื่องราวดีๆจาก : youtube , Google, UFABET

ถ้ำพุหวาย

ถ้ำพุหวาย มีลักษณะเป็นภูเขาหินปูนสูงชันสลับซับซ้อน ถ้ำพุหวายเป็นถ้ำขนาดใหญ่ ภายในถ้ำกว้างขวางมีหินงอกหินย้อยเช่นอ่างน้ำทรงเจดีย์ระบายอากาศได้ดี ด้านตรงข้ามของภูเขาเป็นโพรงมีค้างคาว 9 ชนิด

ถ้ำพุหวาย ขนาดใหญ่ในวนอุทยานถ้ำเขาวงตั้งอยู่บนยอดเขาพุหวายสูงจากระดับน้ำทะเล 700 เมตร ภายในถ้ำสวยงามด้วยหินงอกหินย้อยหลากหลายรูปแบบตามที่เราจะจินตนาการได้ ที่โถงแรกคุณจะพบพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ท่ามกลางบรรยากาศอันเงียบสงบภายในถ้ำจากนั้นค่อย ๆ เดินชมหินงอกหินย้อยต่างๆเช่นรูปเจดีย์อ่างน้ำโดยเฉพาะน้ำตกหินปูนอันงดงาม

ถือเป็นไฮไลท์ของถ้ำปูหวายเลยทีเดียวนอกจากนี้การเดินชมถ้ำยังค่อนข้างสบาย เนื่องจากมีการระบายอากาศที่ดีนอกจากนี้ยังตื่นตากับค้างคาวที่อาศัยอยู่ภายในอีกด้วย เมื่อเดินผ่านถ้ำคุณสามารถติดต่อไกด์ได้ที่ทางเข้าถ้ำ ใช้เวลาเดินประมาณ 1 ชั่วโมง นอกจากนี้ด้านหลังของถ้ำปู่หวาย นอกจากนี้ยังมีถ้ำทับมาลี หรือถ้ำพญานาคเป็นถ้ำเล็ก ๆ ค่อนข้างลึก แต่มีความสวยงามตามธรรมชาติของหินงอกหินย้อยที่ผู้คนชื่นชอบการผจญภัย น่าไปลองพิสูจน์ทำเล: อ. บ้านไร่จ. อุทัยธานี.

จากอำเภอบ้านไร่ใช้ทางหลวงหมายเลข 3011 บ้านไร่ – ภูบอนผ่านโค้งศาลเจ้าพ่อเขารักมาถึงสี่แยกที่มีป้ายบ้านอีหลุ่ม – บ้านเขาพุเตย เลี้ยวขวาไปอีก 6 กิโลเมตรผ่านทางเข้าวัดถ้ำเขาวงจากนั้นอีก 3 กิโลเมตรถึงปากทางถ้ำพุหวาย ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานีและเรียนรู้อดีตของอุทัยธานี ผ่านพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นจ. อุทัยธานีเมืองหนาวและสวนดอกไม้. ที่ไม่ต้องไปไกลบ้านมะกรูดอุทัยธานีถึงอุทัยกินอะไรดี

ถ้ำพุหวาย

ถ้ำพุหวาย

Large cave in Tham Khao Wong Forest Park area Located on the top of Phu Wai Mountain, 700 meters high above the sea level. Inside the cave is beautiful with various forms of stalactites and stalagmites as we can imagine.

Is the highlight of Pu Wai cave ever In addition, walking around the cave is quite comfortable. Due to having good ventilation It is also dazzled by the bats that live within as well.

Walking through the cave, you can contact a guide at the cave entrance. It takes about 1 hour to walk.

From Ban Rai District Using Highway No. 3011, Ban Rai – Phubon Through the arch of Chao Pho Khao Love Shrine Arrive at the intersection with the sign Ban E Lum – Ban Khao Phu Toei. Turn right for another 6 kilometers, pass the entrance to Wat Tham Khao Wong, then another 3 kilometers to the entrance of Phu Wai Cave.

สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ คลิ๊ก ๆ

ขอบคุณเรื่องราวดีๆจาก : youtube , Google, UFABET

ทะเลสาบวานาก้า

ทะเลสาบวานาก้า ตั้งอยู่ใจกลางทะเลสาบโอทาโกในเกาะทางตอนล่างของนิวซีแลนด์ซึ่งเป็นเมืองเล็ก ๆ ของวานาซึ่งตั้งอยู่ในอ่างธารน้ำแข็งที่แกะสลักลงบนชายฝั่งของทะเลสาบเป็นประตูสู่ภูเขาแอสไพริงก์สามารถเดินทางโดยรถยนต์ไปยังอุทยานแห่งชาติ Lake Hāweaได้ในระยะสั้น ๆ ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ 15 นาที

ระหว่างทางไปเมืองชายแดน Makarora ป้ายสุดท้ายก่อนถึง West Coast Glacier ทางทิศใต้คือ Cardrona อันเก่าแก่ หุบเขาเป็นที่นิยมเส้นทางอัลไพน์ที่สวยงามอยู่ใกล้กับควีนส์ทาวน์มาก

ทะเลสาบวานาก้า เป็นหนึ่งในทะเลสาบไม่กี่แห่งบนเกาะใต้ที่มีแนวชายฝั่งที่ไม่มีการปรับเปลี่ยนทะเลสาบได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายพิเศษพระราชบัญญัติการอนุรักษ์ทะเลสาบวานากาปี 1973 พระราชบัญญัติการรวมกลุ่ม ‘ผู้พิทักษ์แห่งทะเลสาบวานากา’ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอนุรักษ์ซึ่งให้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการในการปกป้องทะเลสาบ

ออกซิเจนวัชพืชพืชในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำและพันธุ์ที่รุกรานซึ่งมีถิ่นกำเนิดในแอฟริกาตอนใต้เป็นปัญหาในระบบนิเวศของทะเลสาบมาระยะหนึ่ง ความพยายามในการกำจัดวัชพืชยังไม่ประสบความสำเร็จ การดำเนินการขุดลอกการดูดที่สำคัญได้แสดงให้เห็นถึงคำมั่นสัญญา แต่มันมักจะคิดถึงจุดที่แยกออกไปซึ่งจะเติบโตเป็นเตียงวัชพืชขนาดใหญ่ขึ้น

ทะเลสาบวานาก้า

ทะเลสาบวานาก้า
ทะเลสาบวานาก้า

Lake Wanaka is located in the heart of Lake Otago in the lower island of New Zealand, the small town of Wana, nestled in a glacier basin carved into the lake’s shores, as a gateway to Assyr mountains. Pyrink is a short 15-minute drive from Lake Hāwea National Park.

On the way to the border town of Makarora, the last stop before the West Coast Glacier to the south is the pristine Cardrona. The valley is popular, the beautiful Alpine route is very close to Queenstown.

Lake Wanaka is one of the few lakes on the South Island with an unmodified shoreline.The lake is protected by a special law, the Lake Wanaka Conservation Act of 1973, the Coalition Act. ‘Guardian of Lake Wanaka’, appointed by the Minister of Conservation, who advises on measures to protect the lake.

Oxygen, weeds, aquarium plants and invasive species native to southern Africa have been a problem in lake ecosystems for some time. Efforts for weeding have not been successful. Critical suction dredging operation has shown promise. But it always thinks of a separate point where it will grow into a larger weed bed.

สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ คลิ๊ก ๆ

ขอบคุณเรื่องราวดีๆจาก : youtube , Google, UFABET

มาดากัสการ์

ปัจจุบัน มาดากัสการ์ มีประชากรประมาณ 20.5 ล้านคน ชาวมาลากาซีใช้ภาษามาลากาซีเป็นภาษาราชการ และใช้ภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสในการสื่อสารในวงการระหว่างประเทศระบบการเงินที่ใช้ในมาดากัสการ์เป็นสกุลเงิน รหัสสกุลเงิน Malagasy Ariary (MGA) คือ MGA ปัจจุบันมีอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 1 บาทต่อ 73.98 MGA (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2556)

อันตานานาริโว (Antananarivo) เป็นเมืองหลวงที่มีประชากรราว 1 ล้านคนมีประชากรมากกว่า 17,000,000 คนโดยครึ่งหนึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปีรวมทั้ง “Zanatany” ชาวฝรั่งเศสจำนวนมากที่เคยอาศัยอยู่บนเกาะ รุ่นต่างๆมีภาษาราชการมาลากาซี (Malagasy) และภาษาฝรั่งเศส อุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ เกษตรกรรมวานิลลาข้าวกานพลูกาแฟและน้ำมันหอมระเหยสิ่งทออาหารทะเลและการท่องเที่ยวเหมืองแร่ (หินอุตสาหกรรมและอัญมณี)

สามารถขอวีซ่าท่องเที่ยวทั่ว มาดากัสการ์ ไปได้ที่สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ในประเทศไทยวีซ่ามีอายุ 3 เดือนหรือคุณสามารถยื่นขอ VISA ON ARRIVAL ได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมาดากัสการ์ ค่าธรรมเนียมอยู่ที่ประมาณ€ 32

เมื่อพูดถึงมาดากัสการ์ทุกคนอาจนึกถึงสิ่งมีชีวิตคล้ายสัตว์จำพวกลิงที่เรียกว่า Lemur ซึ่งมีถิ่นกำเนิดในเกาะนี้ นอกจากสัตว์แปลก ๆ และต้นไม้แปลก ๆ ที่สามารถพบเห็นได้เฉพาะบนเกาะนี้ที่เดียวในโลกมาดากัสการ์ยังมีสถานที่ที่น่าสนใจให้เยี่ยมชมอีกมากมาย

มาดากัสการ์

มาดากัสการ์

Currently, Madagascar has a population of approximately 20.5 million. Malagasy people use Malagasy as their official language. And use English and French to communicate in international circles The monetary system used in Madagascar is currency. The Malagasy Ariary (MGA) currency code is MGA, currently has an exchange rate of approximately 1 baht per 73.98 MGA (as of May 2013).

Antananarivo (Antananarivo) is a capital city with a population of approximately 1 million, with a population of more than 17,000,000 people, half of which are under the age of 20, including “Zanatany”, many French people who have lived on the island.

General tourist visas can be obtained at the Honorary Consulate. In Thailand The visa is valid for 3 months or you can apply for VISA ON ARRIVAL at the Madagascar Immigration Service. The fee is approximately € 32.

When it comes to Madagascar, everyone might think of a lemur-like creature called Lemur, which is native to the island. Apart from strange animals and strange trees That can only be seen on this island, the only place in the world Madagascar has a number of other interesting places to visit.

สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ คลิ๊ก ๆ

ขอบคุณเรื่องราวดีๆจาก : youtube , Google, UFABET

เกรตแบร์ริเออร์รีฟ

ปะการังที่ยาวที่สุด เกรตแบร์ริเออร์รีฟ มีแนวเทือกเขาที่แตกต่างกันในออสเตรเลียตะวันออกและมีเกาะเล็ก ๆ ชื่อ Murray Island ออสเตรเลียเริ่มเคลื่อนไหว ไปทางเหนือตั้งแต่ยุค Cenozoic (7 เซนติเมตรต่อปี) ในออสเตรเลียตะวันออกมันถูกยกขึ้นในระหว่างการยกตัวของเปลือกโลก

สิ่งนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการระบายน้ำในควีนส์แลนด์ เข้าไปในแผ่นดิน 400 กิโลเมตรและในช่วงนี้ภูเขาไฟระเบิดได้เกิดขึ้นในใจกลางควีนส์แลนด์ ทำให้บางส่วนของหินแกรนิตโผล่ออกมาให้เราได้เห็นปัจจุบันได้กลายเป็นเกาะสูงมากมาย หลังจากการสร้างแอ่งน้ำในแนวปะการัง แนวปะการังเริ่มเติบโตในแอ่งนี้จนกระทั่ง 25 ล้านปีก่อนในรัฐควีนส์แลนด์ตอนเหนือ อุณหภูมิของน้ำเย็นเกินไปไม่เหมาะสำหรับการเติบโตของปะการัง

ดังนั้นประวัติความเป็นมาของการพัฒนาแนวปะการัง เกรตแบร์ริเออร์รีฟ จึงมีความซับซ้อน แต่หลังจากที่ควีนส์แลนด์ย้ายเข้าสู่เขตร้อนการพัฒนาแนวปะการังเกรตแบร์ริเออร์ยังได้รับอิทธิพลจากการเติบโตของแนวปะการัง ถึงช่วงตกต่ำของการเติบโตที่ต่ำที่สุดพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเล เมื่อถึงจุดนี้แนวปะการังนี้สามารถเพิ่มขึ้น 1 ถึง 3 เซนติเมตรต่อปี และเติบโตประมาณ 1 ถึง 25 เซนติเมตรต่อปีในแนวตั้ง

อย่างไรก็ตามแนวปะการังสามารถเติบโตได้ลึกประมาณ 150 เมตรเนื่องจากแนวปะการังต้องการแสงแดดและไม่สามารถเติบโตเหนือระดับน้ำทะเลได้

ปะการังที่ยาวที่สุด

เกรตแบร์ริเออร์รีฟ

The Great Barrier Reef features distinct mountain ranges in eastern Australia and includes a small island called Murray Island. Australia begins its movement. To the north since the Cenozoic era (7 centimeters per year) In eastern Australia, it was lifted during a tectonic uplift.

This caused a shift in the drainage divide in Queensland. Into the land 400 kilometers and during this period A volcanic eruption has occurred in the center of Queensland. Causing some parts of the granite to emerge for us to see Today it has become many high islands.

Hence, the history of the Great Barrier Reef’s development is complex. But after Queensland moved into the tropics The development of the Great Barrier Reef was also influenced by the growth of the coral reef. It has reached the lowest growth slump with sea level changes.

However, coral reefs can grow to a depth of about 150 meters, as coral reefs need sunlight and cannot grow above sea level.

สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ คลิ๊ก ๆ

ขอบคุณเรื่องราวดีๆจาก : youtube , Google, UFABET