แม่กำปอง

บ้าน แม่กำปอง เชียงใหม่ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านห้วยแก้วตำบลแม่ออนอำเภอแม่ออน พื้นที่ทั้งหมดของหมู่บ้านประมาณ 6.22 ตารางกิโลเมตร ระยะทางห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ 50 กิโลเมตรมีภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ดอนและมีความสูง 1,300 เมตรจากระดับน้ำทะเล ทำให้มีอากาศเย็นและชื้นตลอดทั้งปี บ้านแม่กำปองเป็นหมู่บ้านที่ทำกาแฟ

แม่กำปอง และชาเป็นอาชีพหลักโดยเฉพาะชาที่ชาวบ้านนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นเช่นหมอนใบชาขาย ที่นี่ชาวต่างชาติมาสัมผัสวิถีชีวิตที่นี่มากกว่าคนไทย ด้วยการเดินทางที่สะดวกสบายไม่ไกลจากเชียงใหม่เพราะคุณสามารถนั่งเครื่องบินไปลงเชียงใหม่และเช่ารถได้อย่างไม่ยากเย็นหรือจะเดินทางโดยการขับรถมาที่นี่ก็เป็นหนึ่งในโปรแกรมการท่องเที่ยวเชียงใหม่หรือภาคเหนือของประเทศไทย

เราตัดสินใจไปที่นี่ในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา เราเชื่อว่าแม้ว่าจะเป็นเทศกาลหลัก แต่ด้วยระบบโฮมสเตย์ในปัจจุบันที่มีเพียง 29 หลังเราจะไม่พบกับผู้คนจำนวนมากจากกรุงเทพฯ ระบบโฮมสเตย์ของที่นี่ได้รับการพัฒนาโดย“ พ่อหลวง” โดยเปลี่ยนแนวคิดจากการพึ่งพารัฐเป็นการพึ่งพาตนเอง

เริ่มต้นด้วยการสำรวจปัญหาชุมชนสร้างความเข้าใจและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน กลายเป็นแนวคิดในการพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยมีปลายทางของความยั่งยืนทั้ง “คน” และ “ทรัพยากร” ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา ปัญหาและอุปสรรคไม่ได้เป็นเพียงความฝันของชุมชนที่เข้มแข็ง ตรงกันข้ามกลับเป็นจริงมากขึ้นเรื่อย ๆ

วันนี้ชาวบ้านแม่กำปองมีสวัสดิการตั้งแต่เกิดจนตาย มีรายได้ชดเชยยามเจ็บป่วยแถมยังได้ใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์กล่าวได้ว่าเป็นหมู่บ้านที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรและความสุขคิดแล้วอิจฉาคนที่บ้านแม่กำปอง

แม่กำปอง

Baan Mae Kampong, Chiang Mai, is located at Village No. 3, Ban Huay Kaew, Tambon Mae On, Mae On District. The total area of ​​the village is approximately 6.22 square kilometers. It is 50 kilometers from the city of Chiang Mai. The terrain is generally upland and is 1,300 meters above sea level. Making it cool and humid all year round Ban Mae Kampong is a village that makes coffee.

And tea is the main occupation, especially tea that the villagers use to make local products such as tea pillows for sale. Here foreigners come to experience the way of life here than Thai people. With a comfortable journey not far from Chiang Mai because you can fly to Chiang Mai and rent a car without difficulty, or by driving here is one of the Chiang Mai or Northern Thailand travel programs. Of Thailand

We decided to go here during the new year. We believe that although it is the main festival But with the current homestay system, there are only 29 houses, we will not encounter many people from Bangkok. The homestay system here was developed by “Pho Luang”, transforming the concept from state-dependent to self-reliance.

It begins with exploring community issues, building understanding and finding solutions together. It became the concept of developing a village as an ecotourism village with a sustainable destination for both “people” and “resources” over the past ten years. Barriers are not the only dreams of a strong community. On the contrary, it becomes more and more true.

Today, Mae Kampong villagers have benefits from birth to death. They earn compensation when sick and live in the midst of abundant nature, which is said to be a village rich in resources and happiness, I think I envy the people of Ban Mae Kampong.

สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ คลิ๊ก ๆ

ขอบคุณเรื่องราวดีๆจาก : youtube , Google, UFABET

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *