เกรตแบร์ริเออร์รีฟ

แนวปะการัง เกรตแบร์ริเออร์รีฟ มีแนวเทือกเขาที่แตกต่างกันในออสเตรเลียตะวันออกและมีเกาะเล็ก ๆ ชื่อ Murray Island ออสเตรเลียเริ่มเคลื่อนไหว ทางทิศเหนือตั้งแต่ยุค Cenozoic ในอัตรา 7 เซนติเมตรต่อปี. ทางตะวันออกของออสเตรเลียมันถูกยกขึ้นระหว่างการยกตัวของเปลือกโลก

สิ่งนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการระบายน้ำในควีนส์แลนด์ เข้าไปในแผ่นดิน 400 กิโลเมตรและในช่วงนี้มีภูเขาไฟระเบิดในใจกลางควีนส์แลนด์ ทำให้บางส่วนของหินแกรนิตโผล่ออกมาให้เราได้เห็นในปัจจุบันได้กลายเป็นเกาะสูงมากมาย

หลังจากการสร้างแอ่งน้ำในแนวปะการัง แนวปะการังเริ่มเติบโตในแอ่งนี้จนกระทั่งเมื่อ 25 ล้านปีก่อนทางตอนเหนือของควีนส์แลนด์ อุณหภูมิของน้ำเย็นเกินไปไม่เหมาะสำหรับการเติบโตของปะการัง

ดังนั้นประวัติความเป็นมาของการพัฒนาแนวปะการัง Great Barrier จึงมีความซับซ้อน แต่หลังจากที่ควีนส์แลนด์ย้ายเข้าสู่เขตร้อนการพัฒนาแนวปะการังเกรตแบร์ริเออร์ยังได้รับอิทธิพลจากการเติบโตของแนวปะการัง จนกว่าจะถึงจุดตกต่ำที่สุดของการเติบโตเมื่อระดับน้ำทะเลเปลี่ยนแปลง

ปัจจุบันแนวปะการังนี้สามารถเพิ่มขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางได้ 1 ถึง 3 เซนติเมตรต่อปี และเติบโตขึ้นประมาณ 1 ถึง 25 เซนติเมตรต่อปีในแนวตั้ง อย่างไรก็ตามแนวปะการังสามารถเติบโตได้ลึกประมาณ 150 เมตรเนื่องจากแนวปะการังต้องการแสงแดดและไม่สามารถเติบโตเหนือระดับน้ำทะเลได้

เกรตแบร์ริเออร์รีฟ

The Great Barrier Reef has different mountain ranges in Eastern Australia, and a small island named Murray Island Australia begins to move. North since the Cenozoic period at the rate of 7 centimeters per year. In the east of Australia, it is raised during the uplift of the crust.

This has caused a change in the drainage in Queensland. It entered 400 kilometers inland and during this time there was a volcanic eruption in central Queensland. This caused some parts of the granite to emerge for us to see today, it has become a large island.

After creating pools of coral reefs. Coral reefs began to grow in the basin until 25 million years ago in northern Queensland. The water temperature is too cold, unsuitable for coral growth.

So the history of the Great Barrier Reef’s development is complex. But after Queensland moved into the tropics, the development of the Great Barrier Reef was also influenced by reef growth. Until the bottom of growth when sea levels change.

Today this reef can increase its diameter by 1 to 3 centimeters per year. And grows about 1 to 25 centimeters per year vertically. However, coral reefs can grow to a depth of about 150 meters because they need sunlight and cannot grow above sea level.

สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ คลิ๊ก ๆ

ขอบคุณเรื่องราวดีๆจาก : youtube , Google, UFABET

ยอดเขาเทวดา

ยอดเขาเทวดา เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดสุพรรณบุรี 1,123 เมตรจากระดับน้ำทะเล อุทยานแห่งชาติพุเตยมีเนื้อที่เกือบ 2 แสนไร่หรือประมาณ 317 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าองค์พระป่าเขาภูราคามและป่าห้วยพลู

เป็นแหล่งกำเนิดของสายน้ำหลายสายมีธรรมชาติที่สวยงามเหมาะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและยังสามารถชมทะเลหมอกและทะเลหมอกที่ปกคลุมทั้งยอดดอย สำหรับการท่องเที่ยวยอดเขาเทวดา สามารถเยี่ยมชมได้ในทุกฤดูกาล

นอกจากนี้ทางกลับลงมาจากยอดเขายังมีกิจกรรมสนุก ๆ ให้เล่นกัน นั่นคือการโรยตัวจากน้ำตกทับน้อยซึ่งมีความท้าทายมาก แต่ไม่ต้องกลัวเพราะทั้งอุปกรณ์สำหรับโรยตัว

รวมถึงความชำนาญของเจ้าหน้าที่อุทยานที่คอยดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าปลอดภัยไร้กังวล แต่ต้องทำตามที่เจ้าหน้าที่บอกก่อนว่าอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้ในการโรยตัวต้องใช้อย่างไร?

ยอดเขาเทวดา

The Deva Peak is the highest peak in Suphanburi, 1,123 meters above sea level. In Phu Toei National Park It has an area of ​​almost 2 hundred thousand rai or approximately 317 square kilometers. It covers the area of ​​National Reserved Forest, Phra Ong Phra Forest, Khao Phurakam Forest and Huai Plu Mountain Forest.

Is the source of many streams There is a beautiful nature that is suitable as a tourist destination and also can see the sea of ​​mist and mist that cover the entire mountain peak. For tourism, the angel’s peak. Can visit in every season

In addition, the way back down from the top of the mountain There are fun activities to play together. That is, abseiling from Tapnoi Waterfall, which is very challenging. But don’t be afraid Because both equipment for abseiling

Including the expertise of the park staff who take care of ensuring that they are safe and worry But must do as the official tells you that the equipment that we will need to use in abseiling How to use?

สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ คลิ๊ก ๆ

ขอบคุณเรื่องราวดีๆจาก : youtube , Google

อำเภอเชียงคาน

อำเภอเชียงคาน เป็นอำเภอหนึ่งทางตอนเหนือของจังหวัดเลยเดิมเป็นเมืองหน้าด่านเช่นกัน โปรดให้เจ้าพระยามหากษัตริย์ต่อสู้กับกองทหารของพระองค์ไปโจมตีเวียงจันทน์ตีเวียงจันทน์จึงได้อัญเชิญพระแก้วมรกตกลับมาที่กรุงธนบุรีจากนั้นได้รวมอาณาจักรล้านช้างเข้าด้วยกันและเป็นประเทศราชของไทย

และได้กวาดต้อนผู้คนและพลเมืองเข้ามาที่ปากเฮืองมากขึ้นจากนั้นโปรดเกล้าฯให้ปากเหืองขึ้นไปอยู่ที่เมืองพิชัยต่อมาในสมัยพระเจ้าอนุเจ้าผู้ครองนครเวียงจันทน์คิดจะกู้เอกราชจากไทยโดยยกกำลังจากเวียงจันทน์เข้ายึดเมืองนครราชสีมา

แต่ในที่สุดเจ้าอนุวงศ์ก็ถูกกักขังจนสิ้นชีวิตกองทัพไทยที่มาปราบเจ้าอนุวงศ์ในนครราชสีมาได้ยกทัพมามากขึ้นเพื่อกวาดต้อนจากฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงไปยังปากเหือง และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระอนุศาสน์ (กษัตริย์ต้นเครือทองศรี) เป็นเจ้าเมืองปากเหืองคนแรก

แล้วพระราชทานนามเมืองใหม่ว่าเชียงคานเมื่อถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกองทัพจีนยกมาตีเวียงจันทน์ หลวงพระบางและได้เข้าปล้นเมืองเชียงคานฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง ชาวเชียงคานเดิมอพยพไปเมืองเชียงคานใหม่ (เมืองปากเหือง) จำนวนมาก

อำเภอเชียงคาน

Chiang Khan District Is a district in the north of Loei Province It was originally a city in front of the checkpoint as well. Please let the Chao Phraya the King fight with His Majesty Troops to attack

And has forcibly driven more people and citizens to come to Pak Huong Then graciously Let Pak Hueng go up to Phichai Later in the reign of King Anou, the ruler of Vientiane Thinking to recover independence from Thailand by raising forces from Vientiane to take over Nakhon Ratchasima

But in the end, Chao Anuwong was imprisoned until death The Thai army that came to defeat Chao Anuwong in Nakhon Ratchasima has raised more troops to forcibly from the left bank of the Mekong River to Pak Hueng. And graciously pleased Let Phra Anuprasad (King of Ton Kruea Thongsri) be the first ruler of Pak Hueng

Then conferred the new city name Chiang Khan Time to the reign of King Chulalongkorn The Chinese army came to attack Vientiane. Luang Prabang and has plundered the old Chiang Khan city on the left bank of the Mekong River. The original Chiang Khan people evacuated to Chiang Khan new city. (Pak Hueng city) a lot

สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ คลิ๊ก ๆ

ขอบคุณเรื่องราวดีๆจาก : youtube , Google

เกาะมุก

” เกาะมุก ” เป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับสามในทะเลตรัง เกาะมุกยังเงียบ รักษาความเป็นธรรมชาติและวิถีชีวิตของชาวเกาะทำให้เกาะมุกดูมีเสน่ห์ สำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่ชอบความวุ่นวายเพราะแม้จะเปิดให้ท่องเที่ยว แต่วิถีชีวิตของชาวบ้านบนเกาะก็ยังคงมีให้เราได้ชื่นชม

ทั้งวิถีชาวประมงและวิถีชาวสวนยางและสวนมะพร้าวชาวบ้านที่นี่ยังคงใช้ชีวิตแบบเดิมที่เคยมี แต่จะมีมากขึ้นในธุรกิจร้านอาหาร รีสอร์ทบ้านโฮมสเตย์ที่มาเพื่อบริการนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมเท่านั้น

สบายบีชเป็นหาดทรายขาว มีจุดเด่นเรื่องความเงียบสงบเกือบทุกวันที่นี่จะมีกลุ่มนักท่องเที่ยวที่รักความสงบแวะเล่นน้ำ อาบแดดอย่างสบายใจเป็นการละทิ้งโลกที่ยุ่งเหยิงและเข้าสู่โลกส่วนตัวที่สงบและสวยงาม

แต่ชายหาดที่ขึ้นมาของเกาะมุกคือปลายแหลมที่หันเข้าหาฝั่ง มีรีสอร์ทส่วนตัวระดับห้าดาว ชื่อเกาะมุกศิวาลัยมุมเล็ก ๆ ไฮไลท์ที่เกาะมุกนี้เป็นที่พักที่สวยงาม ในบรรยากาศสบาย ๆ ของหาดทรายขาวสะอาดนางแบบเรียกว่าขาวจั๊วะและแสบตาในตอนกลางวัน และตื่นตากับความสวยงามในยามค่ำคืน

“Koh Mook” is the third largest island in the Trang Sea. Koh Mook is still quiet. Keeping the nature and lifestyle of the island people makes Koh Mook charming. For tourists who do not like the hustle and bustle because even open for tourism But the way of life of the island’s people still have us to admire.

Both the fishermen way, the rubber farmers and the coconut plantations. Villagers here still live the same life they used to have. But there will be more in the restaurant business. Baan homestay resort only to serve tourists visiting.

Sabai Beach is a white sandy beach. There is a distinctive point of tranquility, almost every day here there will be groups of tourists who love peace stop for a swim. Sunbathe with peace of mind, leaving behind a busy world and into a private, peaceful and beautiful world.

But the beach that comes up on Koh Mook is Plai Laem facing the shore. It has a five star private resort. The name of Koh Mook Sivalai, a small corner, the highlight of this island is beautiful. In the cozy atmosphere of the white sandy beach, the model is called white, chalky and burning in the daytime. And dazzled by the beauty of the night.

สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ คลิ๊ก ๆ

ขอบคุณเรื่องราวดีๆจาก : youtube , Google

ดอยม่อนเงาะ

ดอยม่อนเงาะ ตั้งอยู่บนดอยม่อนเงาะอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,425 เมตร อยู่ห่างจากศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะประมาณ 2 กิโลเมตรเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สามารถมองเห็นยอดดอยสลับและลดหลั่นกันไปได้ไกลสุดลูกหูลูกตา นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับธรรมชาติ และเย็น

ชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าและทะเลหมอกที่สวยงามทอดยาวไปทั่วหุบเขายาวหลายกิโลเมตร ด้านทิศตะวันตกมองเห็นดอยอินทนนท์ถัดไปทางด้านเหนือคือดอยฟ้าห่มปกและถัดไป ทิศตะวันออกจะเป็นดอยหลวงเชียงดาว ในช่วงเย็นสามารถชมพระอาทิตย์ตกได้ที่จุดชมวิวดอยม่อนเงาะ ซึ่งเมื่อเทียบกับการไปชมทะเลหมอกที่สวยงาม ณ จุดอื่น ๆ ในเชียงใหม่แล้วดอยม่อนเงาะถือว่าอยู่ใกล้ตัวเมืองมากที่สุด

เดินทางจากที่พักบนดอยม่อนเงาะโดยเราเลือกพักค้างคืนที่โครงสร้างม่อนเงาะหลวงติดต่อรถเพื่อให้บริการนำเที่ยวมารับเวลาประมาณ 05.30 น. เพราะใช้เวลาประมาณ 30 นาทีเพื่อไปชมพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้า เส้นทางไปจุดชมวิวดอยม่อนเงาะรถขึ้นได้หมดยกเว้นรถตู้ เส้นทางเป็นทางลาดยางแคบและชันเป็นบางจุด เส้นทางสุดท้ายก่อนถึงจุดชมวิวคือถนนดินแดง ซึ่งอาจจะลำบากเล็กน้อยสำหรับรถเก๋งอันที่จริงหากไม่ชำนาญเส้นทางไม่แนะนำให้นำรถส่วนบุคคลขึ้นไปควรใช้บริการรถทัวร์จะดีที่สุด

ดอยม่อนเงาะ

ดอยม่อนเงาะ

Doi Mon Ngo is located on Doi Mon Ngo, Mae Taeng District, Chiang Mai Province, 1,425 meters above sea level. Located about 2 kilometers from the Mon Ngo Royal Project Development Center, it is a natural attraction that can see the alternating and cascading mountain peaks as far as the eye can see. Visitors will experience nature. And cold

Watch the morning sunrise and the beautiful sea of ​​mist stretching across the valley for many kilometers. With the west side See Doi Inthanon Next to the north side is Doi Fa Hom Pok and next to it. The east will be Doi Luang Chiang Dao. In the evening can watch The sun can set at Doi Mon Ngo viewpoint. Which compared to visiting the beautiful sea of ​​mist at other points in Chiang Mai, Doi Mon Ngo is considered the closest to the city.

Travel from accommodation on Doi Mon Ngo Where we choose to stay overnight at the Mon Ngo Luang structure Contact a car to provide a tour service to pick up at around 5:30 am because it takes about 30 minutes to meet the sunrise in the morning. Route to Doi Mon Ngo viewpoint All cars can go up except vans. The path is a narrow paved

สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ คลิ๊ก ๆ

ขอบคุณเรื่องราวดีๆจาก : youtube , Google

สถานตากอากาศบางปู

สถานตากอากาศบางปู หรือบางปูในชื่ออย่างเป็นทางการเป็นรีสอร์ทริมชายหาดที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในทะเลอ่าวไทย บางปูสร้างเมื่อ พ.ศ. 2480 ตามดำริของจอมพลพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น มีเนื้อที่ทั้งหมด 639 ไร่

ต่อมาได้มีการสร้างสะพานชื่อสะพานสุขตา สะพานสุขตาถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์สำคัญของสถานที่พักผ่อนแห่งนี้ ซึ่งในเวลาต่อมาสะพานสุขตาได้สร้างเป็นอาคารที่ปลายสะพานภายใต้ชื่อ “ศาลาสุขใจ” ปัจจุบันเป็นร้านอาหาร และเป็นที่พบปะของผู้สูงอายุสำหรับกิจกรรมลีลาศทุกวันเสาร์เวลา 16.00 น.

สถานตากอากาศบางปูตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิทกม. 37 ต. บางปูใหม่. อำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการจึงทำให้สถานที่ท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพฯเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนที่ได้รับความนิยมมากสำหรับคนรุ่นใหม่ คนหนุ่มสาวในช่วงก่อนพุทธทศวรรษ 2500

นอกจากนี้บางปูยังถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและดูนกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศไทย โดยเฉพาะกับนกนางนวลการอพยพหนีหนาวจากไซบีเรียในช่วงต้นฤดูหนาวของทุกปี มีนกอย่างน้อย 5,000 ตัวในแต่ละปีและมีนกมากกว่า 200 ชนิดอาศัยอยู่ที่นี่

สถานตากอากาศบางปู

Bang Pu or Bang Pu resort In the official name It is one of the most famous beach resorts in Thailand on the Gulf of Thailand. Bang Pu was built in 1937 according to the idea of ​​Field Marshal Phibulsongkram, Prime Minister at that time. With a total area of ​​639 rai

Later, a bridge was built named “Suk Ta Bridge”. Sukhta Bridge is regarded as an important symbol of this vacation destination. In which at a later time, Suk Ta Bridge It was built as a building at the end of the bridge under the name “Sala Suk Jai”, now a restaurant. And is a meeting place for the elderly For dance activities every Saturday from 4 p.m.

Bang Pu Resort is located at Sukhumvit Road Km. 37, Tambon Bang Pu Mai. Mueang Samut Prakan District Samut Prakan Province Thus making it a tourist destination near Bangkok It is a very popular tourist and leisure destination for young people. Young people in the pre-Buddhist decade 1957

In addition Bang Pu is also considered one of Thailand’s famous tourist and bird watching destinations. Especially with seagulls The migration to the cold from Siberia in the early winter of every year. There are at least 5,000 birds each year and there are over 200 species of birds living here.

สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ คลิ๊ก ๆ

ขอบคุณเรื่องราวดีๆจาก : youtube , Google

อำเภอเชียงคาน

อำเภอเชียงคาน เดิมอยู่ที่เมืองจันคามประเทศลาวสร้างโดยคุณขัน โอรสของขุนขัวแห่งอาณาจักรล้านช้างเมื่อประมาณ ค.ศ. 1400 ประมาณ พ.ศ. 2250 อาณาจักรล้านช้างแบ่งออกเป็น 2 อาณาจักรคืออาณาจักรหลวงพระบางซึ่งมีกษัตริย์คีราชเป็นกษัตริย์และอาณาจักรเวียงจันทน์ซึ่งมีกษัตริย์ราชวงศ์เว้โดย

กำหนดอาณาเขตให้อาณาเขตเหนือแม่น้ำฮ่องเป็นอาณาเขตหลวงพระบางและใต้แม่น้ำลงไปในอาณาเขตเวียงจันทน์ต่อมาทางหลวงพระบางได้สร้างปากเฮืองซึ่งอยู่ทางฝั่งขวาของแม่น้ำโขงเป็นด่านหน้าและ เมืองเวียงจันทน์ก่อตั้งเชียงคาน

เดิมเป็นเมืองหน้าด่านเช่นกัน โปรดให้เจ้าพระยามหากษัตริย์ต่อสู้กับกองทหารของพระองค์เพื่อเข้าตีเวียงจันทน์ตีเวียงจันทน์จึงได้อัญเชิญพระแก้วมรกตกลับมาที่กรุงธนบุรีจากนั้นได้รวมอาณาจักรล้านช้างเข้าด้วยกันและกลายเป็นประเทศราชของไทยและได้กวาดต้อนผู้คนและพลเมืองเข้ามามากขึ้น ถึงปากเฮืองแล้วโปรดเกล้าฯให้ปากเหืองขึ้นกับเมืองพิชัยต่อมาในสมัยพระเจ้าอนุเจ้าผู้ครองนครเวียงจันทน์คิดจะกอบกู้เอกราชให้เป็นเอกราชจากไทย

โดยยกกำลังจากเวียงจันทน์ไปยึดเมืองนครราชสีมา แต่ในที่สุดเจ้าอนุวงศ์ถูกคุมขังจนสิ้นชีวิตกองทัพไทยที่มาปราบเจ้าอนุวงศ์ในจังหวัดนครราชสีมาได้ยกทัพมามากขึ้นเพื่อกวาดต้อนจากฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงไปยัง ปากห้อย.

และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระอนุศาสนาจารย์ (กษัตริย์ต้นเครือทองศรี) เป็นเจ้าเมืองปากหุ่งคนแรกจึงพระราชทานชื่อเมืองใหม่เชียงคานเมื่อถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกองทัพจีนยกมาโจมตีเวียงจันทน์ หลวงพระบางและได้เข้าปล้นเมืองเชียงคานฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง คนเชียงคานเดิมอพยพผู้คนไปอยู่ที่เชียงคานใหม่ (เมืองปากเหือง) จำนวนมาก

อำเภอเชียงคาน

History of Chiang Khan, originally located in Chankham, Laos, built by Khun Khan The son of Khun Khua of Lan Xang Kingdom around 1400 AD, the Lan Xang Kingdom is divided into two kingdoms: the Kingdom of Luang Prabang with King Khirat as the king and the Kingdom of Vientiane with the Hue King.

Set the territory above the Hong River as the territory of Luang Prabang and under the river into the territory of Vientiane, the Phrabang Highway later established the Pak Huong on the right bank of the Mekong River as an outpost and Vientiane City founded Chiang Khan

It was originally a frontage town as well. Please let the Chao Phraya King fight with his troops to attack Vientiane and beat Vientiane, so he brought the Emerald Buddha back to Krung Thon Buri, then reunited the Lan Xang Kingdom and became the royal

By raising forces from Vientiane to capture the city of Nakhon Ratchasima But in the end, Chao Anuwong was imprisoned until his death.The Thai army, who came to defeat Chao Anuwong in Nakhon Ratchasima Province, raised more troops to wiped out from the left bank of the Mekong River to its hanging mouth.

And His Majesty graciously graciously pleased the chaplain (King Ton Krua Thongsri) was the first ruler of Pak Hung and therefore bestowed the name of the city of Chiang Khan in the reign of King Chulalongkorn, the Chinese army raised to attack Vientiane. Luang Prabang and has plundered Chiang Khan on the left bank of the Mekong River. The original Chiang Khan people migrated to Chiang Khan new. (Pak Hueng city) a lot

สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ คลิ๊ก ๆ

ขอบคุณเรื่องราวดีๆจาก : youtube , Google

ภูเขาฟูจิ

เชื่อกันว่า ภูเขาฟูจิ ถูกปีนขึ้นครั้งแรกในปี 1206 โดยพระภิกษุสงฆ์ และในช่วงเวลานั้นจนถึงยุคเมจิภูเขาไฟฟูจิได้ชื่อว่าเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่ห้ามผู้หญิงปีน ปัจจุบันภูเขาไฟฟูจิเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญและเป็นสัญลักษณ์ของญี่ปุ่น ซึ่งสามารถพบเห็นได้ในงานเขียนหรือภาพวาดต่างๆโดยเฉพาะภาพวาดของโฮคุไซ

เห็นได้จากวรรณกรรมและบทกวีที่สำคัญของญี่ปุ่นหลายชิ้นในอดีตภูเขาไฟฟูจิเป็นสนามฝึกซ้อมของฐานซามูไร ปัจจุบันฐานทัพแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นตั้งอยู่ที่เชิงภูเขาไฟฟูจิ

รูปแบบของภูเขาไฟฟูจิและกิจกรรมอันยาวนานเป็นแรงบันดาลใจได้กลายเป็นสถานปฏิบัติธรรมที่เชื่อมโยงผู้คนในศาสนาชินโตพุทธศาสนาและธรรมชาติ ภูเขาไฟฟูจิยังมีอิทธิพลต่อศิลปินในช่วงต้นศตวรรษที่ 19

ในการผลิตภาพวาดที่มีลักษณะทางวัฒนธรรมซึ่งทำให้ภูเขาไฟแห่งนี้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกภูเขาไฟฟูจิซึ่งมีความสูง 3,776 เมตรตั้งอยู่ระหว่างจังหวัดยามานาชิและชิซุโอกะ เป็นทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น เป็นภูเขาไฟที่สมมาตรและมีหิมะปกคลุมยอดเขาตลอดทั้งปี ที่นี่กลายเป็นศูนย์กลางดึงดูดผู้คนมานานหลายร้อยปี

ภูเขาฟูจิ

ภูเขาฟูจิ

It is believed that Mount Fuji was first climbed in 1206 by a monk. And during that period until the Meiji era Mount Fuji is known as a sacred mountain that prohibits women from climbing. Today, Mount Fuji is one of Japan’s most important and iconic attractions. Which can be seen in various writings or drawings Especially the paintings of Hokusai

Seen in many important Japanese literature and poems In the past, Mount Fuji was a training ground for samurai bases. At present, one of the Japanese military bases is located at the foot of Mount Fuji.

The style of Mount Fuji and its long-standing activities as inspiration It has become a religious practice that connects people of Shinto, Buddhism and nature. Mount Fuji also influenced artists in the early 19th century.

In the production of paintings with cultural characteristics Which has made this volcano known all over the world Mount Fuji, which has a height of 3,776 meters, is located between Yamanashi and Shizuoka prefectures. It is one of the most beautiful scenery in Japan. As a symmetrical volcano and snow covers the peaks all year round. It has become a center of attraction for people for hundreds of years.

สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ คลิ๊ก ๆ

ขอบคุณเรื่องราวดีๆจาก : youtube , Google

เกาะบาหลี

เชื่อกันว่าไม่มีใครไม่รู้จักหรือไม่เคยได้ยินชื่อ ” เกาะบาหลี ” เกาะยอดนิยมแห่งหนึ่งของโลก และได้รับรางวัลในด้านการท่องเที่ยวมาโดยตลอดด้วยความสวยงามของภูมิประเทศที่หลากหลายทั้งชายฝั่งชายหาดเขตร้อนทุ่งข้าวเขียวขจีลาดตามขั้นบันได และภูเขาไฟตามไหล่เขา

นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำหลายสาย แต่บาหลีไม่ได้เป็นเพียงหนึ่งในภูมิประเทศที่สวยงามที่สุด แต่ยังโดดเด่นในด้านศิลปะอีกด้วย ประเพณีวัฒนธรรมและศาสนากว่าพันปีด้วยการผสมผสานความเชื่อดั้งเดิมของชนเผ่าและอารยธรรมของ 3 ศาสนาที่สำคัญเช่นการเต้นรำของบาหลี ส่วนใหญ่อิงจากวรรณกรรมอมตะของอินเดีย

และแหล่งแห่งศรัทธาที่ยังคงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในบาหลีนั่นก็คือวัดเบซากีห์และถนนที่มีเอกลักษณ์ ด้วยสถาปัตยกรรมคลองกุงที่มีความสวยงามมาก

นี่เป็นเพียงหนึ่งในสิ่งที่น่าทึ่ง หนึ่งในสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาเยือนบาหลีมากที่สุดคือชายหาดหลักของกูตาซึ่งอยู่ห่างจากสนามบินเพียงไม่กี่กิโลเมตรเหมาะสำหรับผู้ที่รักทะเล

มีจุดเด่นที่ชายหาดยาวกว่า 8 กิโลเมตรเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมท่องเที่ยวส่วนใหญ่ โดยเฉพาะกีฬาชายหาดแค่เดินเล่นและถ่ายรูปก็ประทับใจไม่รู้ลืม

เกาะบาหลี

It is believed that no one did not know or had never heard of “Bali Island”, one of the world’s most popular islands. And has always received awards in the field of tourism With the beauty of various landscapes Whole coast Tropical beach The green rice fields are sloping along the steps. And volcanoes along the hillside

It is also the home of many rivers, but Bali is not only one of the most beautiful landscapes, but also outstanding in art. Cultural traditions And religion over a thousand years By combining traditional tribal beliefs and civilizations of 3 important religions such as the dance of Bali. Mostly based on the immortal literature of India

And a source of faith that is still a sacred place And one of the most beautiful in Bali, that is the Besakih Temple and the unique streets. With Klung Kung architecture That is very beautiful

This is just one of the amazing things. One of the things that draw tourists from all over the world to visit Bali the most is the main beach of Kuta, located just a few kilometers from the airport, perfect for those who love the sea.

It is featured with a beach that is more than 8 kilometers long, is the center of most tourist activities. Especially beach sports Just taking a walk and taking pictures is unforgettable.

สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ คลิ๊ก ๆ

ขอบคุณเรื่องราวดีๆจาก : youtube , Google

หาดทรายแก้ว

หาดทรายแก้ว สัตหีบเป็นหาดที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดชลบุรีเดิมชื่อ “หาดน้อย” ต่อมาในวันที่ 22 มกราคม 2546 พลเรือเอกทวีศักดิ์โสมาภาผู้บัญชาการทหารเรือ (ในขณะนั้น) ได้สนับสนุนการท่องเที่ยว

จึงสั่งการให้โรงเรียนชุมพลทหารเรือดำเนินการสำรวจและพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ เพื่อจัดหาสถานที่พักผ่อนสำหรับกำลังพลกองทัพเรือ

และบุคคลภายนอกด้วยแนวทางการท่องเที่ยวที่เน้นการอนุรักษ์ธรรมชาติในแง่ของการพักผ่อนอยู่ในธรรมชาติอย่างแท้จริง พื้นที่ทั้งหมด 116 ไร่มีความยาวชายหาดประมาณ 1,700 เมตร

ชายหาดมีทรายขาวละเอียด เกิดจากการทับถมของทรายและปะการังน้ำทะเลใสมีพืชพรรณธรรมชาติหลายชนิด เป็นพื้นที่ที่เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวดำน้ำและพักผ่อน

หาดทรายแก้ว

หาดทรายแก้ว

Sai Kaew Beach, Sattahip, is one of the most beautiful beaches of Chonburi Province, formerly known as “Hat Noi”. Later on January 22, 2003, Admiral Thaweesak Somapa, the naval commander (at that time ) Has supported tourism

Therefore ordered Chumphon Navy School conducts exploration and development of this area. To provide a resting place for the Navy personnel Tourism in the Sai Kaew Beach area is classified as sustainable ecotourism. Which will maintain the natural beauty as the main Therefore it is quite strictly organized

And outsiders With a tourism approach that focuses on nature conservation In terms of relaxation, it is truly in nature. The total area is 116 rai and the beach length is approximately 1,700 meters.

The beach features a fine white sand. Caused by deposition of sand and coral Crystal clear water There are many different types of natural plants. It is an area suitable for tourism, diving and relaxation. On Monday – Friday Able to bring a private car to park at the beach But on Saturday – Sunday Will not allow cars to enter the beach. But don’t worry Because there will be a shuttle service Go inside the beach And can also lie around

สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ คลิ๊ก ๆ

ขอบคุณเรื่องราวดีๆจาก : youtube , Google