อำเภอเชียงคาน

อำเภอเชียงคาน เดิมอยู่ที่เมืองจันคามประเทศลาวสร้างโดยคุณขัน โอรสของขุนขัวแห่งอาณาจักรล้านช้างเมื่อประมาณ ค.ศ. 1400 ประมาณ พ.ศ. 2250 อาณาจักรล้านช้างแบ่งออกเป็น 2 อาณาจักรคืออาณาจักรหลวงพระบางซึ่งมีกษัตริย์คีราชเป็นกษัตริย์และอาณาจักรเวียงจันทน์ซึ่งมีกษัตริย์ราชวงศ์เว้โดย

กำหนดอาณาเขตให้อาณาเขตเหนือแม่น้ำฮ่องเป็นอาณาเขตหลวงพระบางและใต้แม่น้ำลงไปในอาณาเขตเวียงจันทน์ต่อมาทางหลวงพระบางได้สร้างปากเฮืองซึ่งอยู่ทางฝั่งขวาของแม่น้ำโขงเป็นด่านหน้าและ เมืองเวียงจันทน์ก่อตั้งเชียงคาน

เดิมเป็นเมืองหน้าด่านเช่นกัน โปรดให้เจ้าพระยามหากษัตริย์ต่อสู้กับกองทหารของพระองค์เพื่อเข้าตีเวียงจันทน์ตีเวียงจันทน์จึงได้อัญเชิญพระแก้วมรกตกลับมาที่กรุงธนบุรีจากนั้นได้รวมอาณาจักรล้านช้างเข้าด้วยกันและกลายเป็นประเทศราชของไทยและได้กวาดต้อนผู้คนและพลเมืองเข้ามามากขึ้น ถึงปากเฮืองแล้วโปรดเกล้าฯให้ปากเหืองขึ้นกับเมืองพิชัยต่อมาในสมัยพระเจ้าอนุเจ้าผู้ครองนครเวียงจันทน์คิดจะกอบกู้เอกราชให้เป็นเอกราชจากไทย

โดยยกกำลังจากเวียงจันทน์ไปยึดเมืองนครราชสีมา แต่ในที่สุดเจ้าอนุวงศ์ถูกคุมขังจนสิ้นชีวิตกองทัพไทยที่มาปราบเจ้าอนุวงศ์ในจังหวัดนครราชสีมาได้ยกทัพมามากขึ้นเพื่อกวาดต้อนจากฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงไปยัง ปากห้อย.

และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระอนุศาสนาจารย์ (กษัตริย์ต้นเครือทองศรี) เป็นเจ้าเมืองปากหุ่งคนแรกจึงพระราชทานชื่อเมืองใหม่เชียงคานเมื่อถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกองทัพจีนยกมาโจมตีเวียงจันทน์ หลวงพระบางและได้เข้าปล้นเมืองเชียงคานฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง คนเชียงคานเดิมอพยพผู้คนไปอยู่ที่เชียงคานใหม่ (เมืองปากเหือง) จำนวนมาก

อำเภอเชียงคาน

History of Chiang Khan, originally located in Chankham, Laos, built by Khun Khan The son of Khun Khua of Lan Xang Kingdom around 1400 AD, the Lan Xang Kingdom is divided into two kingdoms: the Kingdom of Luang Prabang with King Khirat as the king and the Kingdom of Vientiane with the Hue King.

Set the territory above the Hong River as the territory of Luang Prabang and under the river into the territory of Vientiane, the Phrabang Highway later established the Pak Huong on the right bank of the Mekong River as an outpost and Vientiane City founded Chiang Khan

It was originally a frontage town as well. Please let the Chao Phraya King fight with his troops to attack Vientiane and beat Vientiane, so he brought the Emerald Buddha back to Krung Thon Buri, then reunited the Lan Xang Kingdom and became the royal

By raising forces from Vientiane to capture the city of Nakhon Ratchasima But in the end, Chao Anuwong was imprisoned until his death.The Thai army, who came to defeat Chao Anuwong in Nakhon Ratchasima Province, raised more troops to wiped out from the left bank of the Mekong River to its hanging mouth.

And His Majesty graciously graciously pleased the chaplain (King Ton Krua Thongsri) was the first ruler of Pak Hung and therefore bestowed the name of the city of Chiang Khan in the reign of King Chulalongkorn, the Chinese army raised to attack Vientiane. Luang Prabang and has plundered Chiang Khan on the left bank of the Mekong River. The original Chiang Khan people migrated to Chiang Khan new. (Pak Hueng city) a lot

สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ คลิ๊ก ๆ

ขอบคุณเรื่องราวดีๆจาก : youtube , Google

ภูเขาฟูจิ

เชื่อกันว่า ภูเขาฟูจิ ถูกปีนขึ้นครั้งแรกในปี 1206 โดยพระภิกษุสงฆ์ และในช่วงเวลานั้นจนถึงยุคเมจิภูเขาไฟฟูจิได้ชื่อว่าเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่ห้ามผู้หญิงปีน ปัจจุบันภูเขาไฟฟูจิเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญและเป็นสัญลักษณ์ของญี่ปุ่น ซึ่งสามารถพบเห็นได้ในงานเขียนหรือภาพวาดต่างๆโดยเฉพาะภาพวาดของโฮคุไซ

เห็นได้จากวรรณกรรมและบทกวีที่สำคัญของญี่ปุ่นหลายชิ้นในอดีตภูเขาไฟฟูจิเป็นสนามฝึกซ้อมของฐานซามูไร ปัจจุบันฐานทัพแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นตั้งอยู่ที่เชิงภูเขาไฟฟูจิ

รูปแบบของภูเขาไฟฟูจิและกิจกรรมอันยาวนานเป็นแรงบันดาลใจได้กลายเป็นสถานปฏิบัติธรรมที่เชื่อมโยงผู้คนในศาสนาชินโตพุทธศาสนาและธรรมชาติ ภูเขาไฟฟูจิยังมีอิทธิพลต่อศิลปินในช่วงต้นศตวรรษที่ 19

ในการผลิตภาพวาดที่มีลักษณะทางวัฒนธรรมซึ่งทำให้ภูเขาไฟแห่งนี้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกภูเขาไฟฟูจิซึ่งมีความสูง 3,776 เมตรตั้งอยู่ระหว่างจังหวัดยามานาชิและชิซุโอกะ เป็นทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น เป็นภูเขาไฟที่สมมาตรและมีหิมะปกคลุมยอดเขาตลอดทั้งปี ที่นี่กลายเป็นศูนย์กลางดึงดูดผู้คนมานานหลายร้อยปี

ภูเขาฟูจิ

ภูเขาฟูจิ

It is believed that Mount Fuji was first climbed in 1206 by a monk. And during that period until the Meiji era Mount Fuji is known as a sacred mountain that prohibits women from climbing. Today, Mount Fuji is one of Japan’s most important and iconic attractions. Which can be seen in various writings or drawings Especially the paintings of Hokusai

Seen in many important Japanese literature and poems In the past, Mount Fuji was a training ground for samurai bases. At present, one of the Japanese military bases is located at the foot of Mount Fuji.

The style of Mount Fuji and its long-standing activities as inspiration It has become a religious practice that connects people of Shinto, Buddhism and nature. Mount Fuji also influenced artists in the early 19th century.

In the production of paintings with cultural characteristics Which has made this volcano known all over the world Mount Fuji, which has a height of 3,776 meters, is located between Yamanashi and Shizuoka prefectures. It is one of the most beautiful scenery in Japan. As a symmetrical volcano and snow covers the peaks all year round. It has become a center of attraction for people for hundreds of years.

สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ คลิ๊ก ๆ

ขอบคุณเรื่องราวดีๆจาก : youtube , Google

เกาะบาหลี

เชื่อกันว่าไม่มีใครไม่รู้จักหรือไม่เคยได้ยินชื่อ ” เกาะบาหลี ” เกาะยอดนิยมแห่งหนึ่งของโลก และได้รับรางวัลในด้านการท่องเที่ยวมาโดยตลอดด้วยความสวยงามของภูมิประเทศที่หลากหลายทั้งชายฝั่งชายหาดเขตร้อนทุ่งข้าวเขียวขจีลาดตามขั้นบันได และภูเขาไฟตามไหล่เขา

นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำหลายสาย แต่บาหลีไม่ได้เป็นเพียงหนึ่งในภูมิประเทศที่สวยงามที่สุด แต่ยังโดดเด่นในด้านศิลปะอีกด้วย ประเพณีวัฒนธรรมและศาสนากว่าพันปีด้วยการผสมผสานความเชื่อดั้งเดิมของชนเผ่าและอารยธรรมของ 3 ศาสนาที่สำคัญเช่นการเต้นรำของบาหลี ส่วนใหญ่อิงจากวรรณกรรมอมตะของอินเดีย

และแหล่งแห่งศรัทธาที่ยังคงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในบาหลีนั่นก็คือวัดเบซากีห์และถนนที่มีเอกลักษณ์ ด้วยสถาปัตยกรรมคลองกุงที่มีความสวยงามมาก

นี่เป็นเพียงหนึ่งในสิ่งที่น่าทึ่ง หนึ่งในสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาเยือนบาหลีมากที่สุดคือชายหาดหลักของกูตาซึ่งอยู่ห่างจากสนามบินเพียงไม่กี่กิโลเมตรเหมาะสำหรับผู้ที่รักทะเล

มีจุดเด่นที่ชายหาดยาวกว่า 8 กิโลเมตรเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมท่องเที่ยวส่วนใหญ่ โดยเฉพาะกีฬาชายหาดแค่เดินเล่นและถ่ายรูปก็ประทับใจไม่รู้ลืม

เกาะบาหลี

It is believed that no one did not know or had never heard of “Bali Island”, one of the world’s most popular islands. And has always received awards in the field of tourism With the beauty of various landscapes Whole coast Tropical beach The green rice fields are sloping along the steps. And volcanoes along the hillside

It is also the home of many rivers, but Bali is not only one of the most beautiful landscapes, but also outstanding in art. Cultural traditions And religion over a thousand years By combining traditional tribal beliefs and civilizations of 3 important religions such as the dance of Bali. Mostly based on the immortal literature of India

And a source of faith that is still a sacred place And one of the most beautiful in Bali, that is the Besakih Temple and the unique streets. With Klung Kung architecture That is very beautiful

This is just one of the amazing things. One of the things that draw tourists from all over the world to visit Bali the most is the main beach of Kuta, located just a few kilometers from the airport, perfect for those who love the sea.

It is featured with a beach that is more than 8 kilometers long, is the center of most tourist activities. Especially beach sports Just taking a walk and taking pictures is unforgettable.

สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ คลิ๊ก ๆ

ขอบคุณเรื่องราวดีๆจาก : youtube , Google

หาดทรายแก้ว

หาดทรายแก้ว สัตหีบเป็นหาดที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดชลบุรีเดิมชื่อ “หาดน้อย” ต่อมาในวันที่ 22 มกราคม 2546 พลเรือเอกทวีศักดิ์โสมาภาผู้บัญชาการทหารเรือ (ในขณะนั้น) ได้สนับสนุนการท่องเที่ยว

จึงสั่งการให้โรงเรียนชุมพลทหารเรือดำเนินการสำรวจและพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ เพื่อจัดหาสถานที่พักผ่อนสำหรับกำลังพลกองทัพเรือ

และบุคคลภายนอกด้วยแนวทางการท่องเที่ยวที่เน้นการอนุรักษ์ธรรมชาติในแง่ของการพักผ่อนอยู่ในธรรมชาติอย่างแท้จริง พื้นที่ทั้งหมด 116 ไร่มีความยาวชายหาดประมาณ 1,700 เมตร

ชายหาดมีทรายขาวละเอียด เกิดจากการทับถมของทรายและปะการังน้ำทะเลใสมีพืชพรรณธรรมชาติหลายชนิด เป็นพื้นที่ที่เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวดำน้ำและพักผ่อน

หาดทรายแก้ว

หาดทรายแก้ว

Sai Kaew Beach, Sattahip, is one of the most beautiful beaches of Chonburi Province, formerly known as “Hat Noi”. Later on January 22, 2003, Admiral Thaweesak Somapa, the naval commander (at that time ) Has supported tourism

Therefore ordered Chumphon Navy School conducts exploration and development of this area. To provide a resting place for the Navy personnel Tourism in the Sai Kaew Beach area is classified as sustainable ecotourism. Which will maintain the natural beauty as the main Therefore it is quite strictly organized

And outsiders With a tourism approach that focuses on nature conservation In terms of relaxation, it is truly in nature. The total area is 116 rai and the beach length is approximately 1,700 meters.

The beach features a fine white sand. Caused by deposition of sand and coral Crystal clear water There are many different types of natural plants. It is an area suitable for tourism, diving and relaxation. On Monday – Friday Able to bring a private car to park at the beach But on Saturday – Sunday Will not allow cars to enter the beach. But don’t worry Because there will be a shuttle service Go inside the beach And can also lie around

สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ คลิ๊ก ๆ

ขอบคุณเรื่องราวดีๆจาก : youtube , Google

หาดปากเมง

หาดปากเมง หนึ่งในชายหาดในประเทศไทย ตั้งอยู่ในตำบลไม้ฝาดอำเภอสิเกาจังหวัดตรังปัจจุบันอยู่ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ซึ่งอยู่ใกล้กันเป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดตรัง เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวแรก ๆ ที่ผู้คนมักพลาดและมาเยือนในจังหวัดตรัง

หาดปากเมงอยู่ห่างจากตัวเมืองตรังประมาณ 35 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นหาดรูปพระจันทร์เสี้ยวติดทะเลอันดามัน ของมหาสมุทรอินเดียเมื่อน้ำลงต่ำสุดจะมีความกว้าง 500 เมตรที่รถสามารถขับลงไปได้ เนื่องจากพื้นทรายมีความหนาแน่นเพียงพอที่จะรับน้ำหนักรถจึงมีจุดสังเกตคือมีลักษณะคล้ายคนตัวยักษ์นอนคว่ำหน้า เรียกว่า “เขาเหมน” หรือ “เกาะเมง” อันเป็นที่มาของชื่อ

ซึ่งมาจากนิทานพื้นบ้านของชาวประมงเฒ่า Meng An ที่กำลังจะแต่งงานกับลูกสาวชื่อมุกกับพระยาลันตา มีความสวยงามมากในยามพระอาทิตย์ตก ขนาบข้างด้วยทิวสนยาว 5 กิโลเมตรติดกับอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมยังมีสะพานคอนกรีต 2 สะพานที่เป็นที่นิยมสำหรับการตกปลา

นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของท่าเรือปากเมง ซึ่งเป็นท่าเรือที่รับนักท่องเที่ยวเดินทางไปยังเกาะต่างๆในพื้นที่ทะเลตรังเช่นเกาะมุกถ้ำมรกตเกาะไหง

หาดปากเมง

Pak Meng Beach, one of the beaches in Thailand. Located in Mai Fat Subdistrict, Sikao District, Trang Province, currently under the supervision of Hat Chao Mai National Park. Which is close to each other It is one of the famous beaches and is a popular tourist destination of Trang Province. It is known as one of the first attractions that people often miss and visit in Trang Province.

Pak Meng Beach is about 35 kilometers away from Trang town. It is a crescent shaped beach next to the Andaman Sea. Of the indian ocean When the water is at its lowest it will be 500 meters wide that the car can be driven down. Because the sand is dense enough to support the weight of the car, there is a landmark that looks like a giant man lying face down. It is called “Khao Meng” or “Koh Meng” which is the origin of the name.

Which comes from the folk tales of the old Meng An old fisherman who is about to marry a daughter named Mook with Phraya Lanta. There is great beauty in the sunset. Flanked by a line of pine trees, 5 kilometers long, next to the Hat Chao Mai National Park, there are also two concrete bridges that are popular for fishing.

In addition It is also the location of Pak Meng Pier. Which is a port that receives tourists traveling to various islands in the Trang sea area such as Koh Muk, Tham Morakot, Koh Ngai

สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ คลิ๊ก ๆ

ขอบคุณเรื่องราวดีๆจาก : youtube , Google

โอซาก้า

โอซาก้า เป็นเมืองที่มีเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสองและมีประชากรมากเป็นอันดับสามในญี่ปุ่น และยังเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามใน Keihan Ching ตั้งอยู่ในภูมิภาคคันไซบนเกาะฮอนชูในเขตโอซาก้าเป็นหนึ่งในไม่กี่เมืองที่มีสถานะเป็นเมืองตามข้อบังคับของรัฐบาลญี่ปุ่น

โอซาก้ามีประชากรทั้งหมด 2.7 ล้านคน แต่ในระหว่างชั่วโมงทำงานจะเพิ่มขึ้นเป็น 3.7 ล้านคนรองจากโตเกียว อัตราส่วนประชากรต่อวันอยู่ที่ร้อยละ 141 เมืองนี้ตั้งอยู่ที่ปากแม่น้ำโยโดะอ่าวโอซาก้าและทะเลเซโตะ

โอซาก้าเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่สำคัญ ทั้งการค้าและวัฒนธรรมเมืองหนึ่งในญี่ปุ่นมีชื่อเล่นว่า “ครัวแห่งชาติ” เพราะเป็นศูนย์กลางการค้าข้าวญี่ปุ่นมาตั้งแต่สมัยเอโดะ และปัจจุบันเป็นหนึ่งในศูนย์กลางอุตสาหกรรมในญี่ปุ่น

หลักฐานการตั้งถิ่นฐานในพื้นที่โอซาก้าเป็นโบราณสถานโมริโนมิยะ สุสานหอยนางรมและโครงกระดูกมนุษย์ถูกค้นพบในยุค 500-600 ปีก่อนคริสตกาล มีความเชื่อกันว่าพื้นที่ที่ชื่ออุเอะมิยะในวันนี้น่าจะเป็นคาบสมุทรและมีทะเลในดินแดนทางตะวันออกของสมัยยาโยอิ การค้นพบการตั้งถิ่นฐานถาวรครั้งแรกในที่ราบโอซาก้าโดยยึดติดกับการปลูกข้าวเป็นอาชีพหลัก

ในช่วงยุค Kofung โอซาก้าได้รับการพัฒนาให้เป็นท่าเรือเชื่อมต่อภูมิภาคตะวันตกของญี่ปุ่น มีสุสานจำนวนมากที่พบในที่ราบที่ราบโอซาก้า เป็นหลักฐานของความมั่นคงทางการเมืองนำไปสู่การสร้างประเทศในเวลาต่อมา

โอซาก้า

โอซาก้า

Osaka is the city with the 2nd largest economy and the third largest population in Japan. And is also the third largest city in Keihan Ching Located in the Kansai region on the island of Honshu In the Osaka Prefecture area It is one of the few cities that has a status as a city by the Japanese government regulations.

Osaka has a total population of 2.7 million, but during working hours will increase to 3.7 million, second only to Tokyo. The day-to-night population ratio is 141 percent. The city is located at the mouth of the Yodo River, Osaka Bay, and Seto Sea.

Osaka is an important historical city. Both trade and culture, one city in Japan has the nickname “national kitchen” because it has been the center of Japanese rice trading since the Edo period. And is currently one of the industrial centers in Japan

Evidence of settlement in the Osaka area is the Morinomiya historical site. Oysters tombs and human skeletons have been discovered in the 500-600 BC era. It is believed that the area named Uaehmiya today is probably a peninsula and there is a sea in the land east of the Yayoi period. The discovery of the first permanent settlement In the plains of Osaka By sticking to rice cultivation as the main occupation

During the Kofung era, Osaka was developed as a port connecting the western regions of Japan. There are many tombs found in the flat plains of Osaka. Is evidence of political stability Led to the creation of the country at a later time

สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ คลิ๊ก ๆ

ขอบคุณเรื่องราวดีๆจาก : youtube , Google

จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี เป็นจังหวัดในภาคกลางของประเทศไทย เขตการปกครองแบ่งออกเป็น 11 อำเภอ 8 จังหวัดในทิศทางตามเข็มนาฬิกาจากทางเหนือ เพชรบูรณ์, ชัยภูมิ, นครราชสีมา, สระบุรี, พระนครศรีอยุธยา, อ่างทอง, สิงห์บุรีและนครสวรรค์ ลพบุรีเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ยุทธศาสตร์ทางทหารที่สำคัญในประเทศ เนื่องจากมันตั้งอยู่ใจกลางเมืองไทย

มีพื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับการเกษตรและการเพาะปลูก ลพบุรีเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ ด้วยการค้นพบโบราณสถานโบราณวัตถุและการตั้งถิ่นฐานของคนยุคก่อนประวัติศาสตร์และในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางของอาณาจักร Lavo

พื้นที่ของจังหวัดลพบุรีเคยเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณหลายแห่งในอดีตรู้จักกันในชื่อลาวาตั้งแต่ยุคเขมร มีหลักฐานสำคัญที่สำคัญคือปรางค์สามยอด (ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองลพบุรี) เป็นศิลปะเขมรตามสมัยบายันราวพุทธศตวรรษที่ 18 และเป็นศาลเจ้าเก่าแก่ในสมัยเดียวกัน

คำว่า “ลาวา” เป็นสัญญาณว่ามาจากคำว่าลาวา (ลาวากลายเป็นลพบุรีในปัจจุบัน) ใครจะบอกว่า?ในคำสันสกฤตหมายถึงน้ำ (ซึ่งอาจหมายถึงว่าเมืองมีน้ำมาก)เมื่อมาถึงคริสต์มาสด้วยคำว่า “อุทัย” (Lu + Uthai) มันจะกลายเป็นโวลไต (ตัวอย่างเช่นสุข + อุทัยกลายเป็นสุโขทัย) คำจารึก “Voltai Pura” ยังคงพบในเหรียญเงินโบราณ ซึ่งสามารถขุดได้ในจังหวัดลพบุรีเช่นกัน แต่บางคนบอกว่า Lavo มาจากภาษามอญซึ่งแปลว่าภูเขาน่าจะเป็นเพราะเมืองนี้มีภูมิประเทศเป็นภูเขา

จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

Lop Buri is a province in the central region of Thailand. Administrative divisions are divided into 11 districts with 8 provinces in a clockwise direction from the north: Phetchabun, Chaiyaphum, Nakhon Ratchasima, Saraburi, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Ang Thong, Sing Buri and Nakhon Sawan. Lop Buri is a province with an important military strategic area in the country. Since it is located in the middle of Thailand

There are fertile areas suitable for agriculture and cultivation. Lop Buri is a province that is important in history. With discoveries of ancient sites Antiques and settlements of the prehistoric people and in the past used to be the center of the Lavo empire.

Areas of Lop Buri Province Used to be the site of many ancient cities in the past, known as Lavo since the Khmer power era. There is important evidence Prang Sam Yot (Located in Mueang Lop Buri District) is a Khmer art by Bayon period Around the age of the 18th century and a shrine that is old in the same period.

สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ คลิ๊ก ๆ

ขอบคุณเรื่องราวดีๆจาก : youtube , Google

ดอยผาตั้ง

ดอยผาตั้ง ส่วนหนึ่งของเทือกเขาดอยผาหม่นซึ่งเป็นเทือกเขาที่ติดชายแดนไทย – ลาวสูง 1,800 เมตรจากระดับน้ำทะเลดอยผาตั้งถือได้ว่าเป็นจุดชมวิวไทย – ลาว และทะเลหมอกก็สวยงามราวกับภูชี้ฟ้าสามารถขึ้นไปเกือบถึงจุดชมวิวในบริเวณเนินเขาสามร้อย

บนจุดชมวิวเป็นแนวภูเขาที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ทั้งหมด นอกจากนี้บนภูเขามีจุดที่น่าสนใจคือผาบ่องประตูสยาม

ซึ่งเป็นประตูที่สร้างขึ้นในช่องเขาเพื่อปิดกั้นชายแดนไทย – ลาวไม่อนุญาตให้ผู้คนเดินผ่านเมื่อขึ้นไปถึงยอดเขาส่งไปดูคือช่องเขาขาดซึ่งเป็นภูเขาหินที่ช่วยให้แม่น้ำโขงไหลผ่านโดยตรง ช่องเขาขาด และมักเกิดขึ้นเป็นทะเลหมอกที่ปรากฎในหุบเขาแห่งนี้โดยเฉพาะในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคมจะมีความสวยงามเป็นพิเศษเพราะดอกนางพญาเสือโคร่งและดอกเสี้ยวสีขาวบานสะพรั่งสวยงาม

ดอยผาตั้งเป็นดินแดนประวัติศาสตร์ มันเคยเป็นฐานที่มั่นของทหารจีนในอดีตที่มีการต่อสู้ที่ดุเดือด เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวจีนม้งและเย้าโดยเฉพาะชาวม้งจีน

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกองพล 93 ที่ตั้งรกรากอยู่ในดอยผาตั้ง และด้วยสภาพอากาศหนาวเย็นที่เหมาะสมสำหรับการปลูกพืชฤดูหนาวชาวบ้านที่อาศัยอยู่บนดอยผาตั้งจึงทำการเพาะปลูกสิ่งมีชีวิตปลูกแอปริคอตพีชลูกแพร์แอปเปิ้ลและชา

ดอยผาตั้ง

ดอยผาตั้ง

Part of Doi Pha Mon mountain range Which is a mountain range on the Thai-Laos border high 1,800 meters above sea level Doi Pha Tang is regarded as a Thai-Laos viewpoint.

And the sea of ​​mist is as beautiful as Phu Chi Fah Car can go up almost to the viewpoint in the Roi Sam Sam hill area.

Which is a gate built in a gorge to block the Thai-Laos border Not allow people to pass by When reaching the top of the mountain Delivered to see is the Hellfire Pass, a rocky mountain pass that allows the Mekong River to pass directly through the Hellfire Pass. And often

Doi Pha Tang is a historic land. It used to be a stronghold of Chinese soldiers in the past which had fierce fighting. Is the location of the Hmong and Yao Chinese villages, especially the Chinese Hmong Formerly part especially the Chinese Hmong Formerly part of the 93rd Brigade

which settled in Doi Pha Tang. And with cold weather suitable for growing winter plants Villagers living on Doi Pha Tang then make a living farming, grow apricots, peach, pears, apples and tea.

สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ คลิ๊ก ๆ

ขอบคุณเรื่องราวดีๆจาก : youtube , Google

เมืองโบราณสมุทรปราการ

เมืองโบราณสมุทรปราการ เป็นพิพิธภัณฑ์จำลองกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีเนื้อที่มากกว่า 800 ไร่ เมืองโบราณตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการการก่อสร้างเริ่มขึ้นในปี 2506 โดยคุณเล็กวิริยะพันธุ์นักธุรกิจเจ้าของ บริษัท วิริยะประกันภัยและ บริษัท ธนบุรีพาณิชย์ จำกัด เมืองโบราณเปิดเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 1972

ด้วยที่ดินที่มีรูปแบบเหมือนขวานเหมือนดินแดนของประเทศไทยดังนั้นสถานที่ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศไทยในทุกภูมิภาคเพื่อให้ตรงกับแผนที่ดินของเมืองโบราณเช่นภาคเหนือภาคกลางภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วรรณคดีไทยและพุทธศาสนาเช่นกัน

การตกแต่งภายในประกอบด้วยแหล่งโบราณคดีวัดโบราณตลาดน้ำตลาดที่ดินวัง ฯลฯ ซึ่งประกอบด้วยอาคารที่สร้างขึ้นใหม่ ด้วยการลดขนาดหรือสิ่งก่อสร้างจริงที่ย้ายไปยังเมืองโบราณนั้นเองภายในเมืองโบราณนั้นยังมีค่ายที่ชื่อว่า “Horizon Camp”

ในปี 2549 America’s Next Top Model, Season 6 ซึ่งเป็นรายการเรียลลิตี้ชื่อดังจากประเทศสหรัฐอเมริกานำผู้เข้าแข่งขันมาแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ โดยการใช้ศาลาของพระอรหันต์ซึ่งเป็นศาลาทรงน้ำขนาดใหญ่เป็นทางวิ่งและถือได้ว่าเป็นแท่นเดินที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของโปรแกรม นอกจากนี้พื้นที่ภายในวังปราสาทปราสาทปราสาทยังใช้เป็นสถานที่เพื่อตัดสินผู้ชนะ

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552 กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจำนวน 500 คนนำโดยนายวิระสมคิดเดินทางไปยังเมืองโบราณ เพื่อที่จะอ่านคำสั่งในนามของเครือข่ายของฝ่ายต่าง ๆ เพื่อเรียกคืนดินแดนไทยเพื่อที่จะเรียกคืนราชอาณาจักรไทยรอบ ๆ วิหารพระวิหารซึ่งเป็นของคนไทย

เมืองโบราณสมุทรปราการ

เมืองโบราณสมุทรปราการ
เมืองโบราณสมุทรปราการ

The Ancient City is the world’s largest open-air replica museum in the world. With an area of ​​more than 800 rai. The ancient city is located on Sukhumvit Road. Bang Pu Mai Subdistrict Mueang Samut Prakan District Construction began in 1963 by Mr Lek Wiriyaphan, a businessman, owner of Viriya Insurance Company and Thonburi Panich Company Limited. The ancient town was opened on 11 February 1972.

With the land features an ax-like layout Like the territory of Thailand Therefore, place important historical and cultural sites of Thailand in every region to match the land plan of the ancient city, such as the north, central, southern and northeastern regions. Thai literature and Buddhism as well.

The interior consists of archaeological sites, ancient temples, floating markets, land markets, palaces, etc., which consist of newly constructed buildings. By reducing the scale or the actual building moved to the ancient city itself Inside the ancient city there is also a camp named “Horizon Camp”.

In 2006, America’s Next Top Model, Season 6, the famous reality show from the United States, led the contestants to compete in the finals. By using Phra Arhat’s pavilion, which is a large water pavilion as a runway And is regarded as the largest walking platform in the program’s history. In addition, the area within the Prasat Prasat Throne Palace is used as a location to determine the winner.

สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ คลิ๊ก ๆ

ขอบคุณเรื่องราวดีๆจาก : youtube , Google

อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ

อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ เป็นอนุสาวรีย์ที่ยิ่งใหญ่ และมีคุณค่าทางจิตในภาษาอังกฤษเรียกว่าอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพเดิมชื่อ Liberty Enlightening the World บนเกาะ Liberty, New York Bay ในนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นของขวัญจากฝรั่งเศสที่มอบให้กับชาวอเมริกันในวันที่อเมริกาเฉลิมฉลอง วันครบรอบ 100 ปีของวันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1876 ส่งมอบอย่างเป็นทางการให้กับประธานาธิบดีโกรเวอร์คลีฟแลนด์เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2429

อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพเป็นประติมากรรมโลหะสำริด รูปปั้น Libertas เทพีแห่งเสรีภาพชาวโรมันสวมเสื้อคลุมถือไฟฉายถือมือซ้ายถือข้อความจารึกประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา และด้วยการจารึก “JULY IV MDCCLXXVI” หรือ 4 กรกฎาคม 1776, 1776 เท้าข้างหนึ่งมีโซ่หัก แสดงให้เห็นถึงการปลดปล่อยจากการเป็นทาสสวมมงกุฎ 7 คะแนน

ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเจ็ดทะเลหรือเจ็ดทวีปภายในมีทั้งหมด 162 บันไดเวียนขึ้นอยู่กับความคิดของนักประวัติศาสตร์ฝรั่งเศส Eduard de la Bulle เพื่อระลึกถึง ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับฝรั่งเศสระหว่างการปฏิวัติอเมริกา ออกแบบโดย Frederic Ogustart Bartolie โครงเหล็กได้รับการออกแบบโดย Ershandi Voile-le-Duc และ Gustav Eiffel ผู้ออกแบบหอไอเฟลในกรุงปารีส ฐานของอนุสาวรีย์ถูกสร้างขึ้นโดยสหรัฐอเมริกา บทกวีของกวีชาวอเมริกันเอ็มม่าลาซารัสผู้ซึ่งเนื้อหายินดีต้อนรับผู้อพยพในอเมริกา

เหตุผลที่ฝรั่งเศสมอบอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพให้กับสหรัฐอเมริกา เพราะพวกเขาชื่นชมชาวอเมริกันผู้กล้าหาญที่ขึ้นไปต่อต้านสหราชอาณาจักรและประกาศอิสรภาพจากสหราชอาณาจักรจนกระทั่งในที่สุดกลายเป็นประเทศเอกราชชาวฝรั่งเศสจึงรณรงค์ให้บริจาคจากทั่วประเทศ

ในการขนส่งจากฝรั่งเศสมาที่สหรัฐอเมริกาเนื่องจากความใหญ่โตของอนุสาวรีย์ทำให้ต้องถอดแยกชิ้นส่วนและมารวมตัวกันที่อเมริกาทั้งหมด 350 ชิ้นส่วนถูกประกอบและประกอบใหม่ในเวลาประมาณ 4 เดือน แต่ฐานพบว่าจะแล้วเสร็จในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2429 มีการรวมพินสุดท้ายเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2429

อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ

Statue of Liberty It is a great monument. And has a spiritual value in English, called the Statue of Liberty, formerly known as Liberty Enlightening the World on Liberty Island, New York Bay in New York City, USA, which is a French gift given to Americans on the day America celebrates its anniversary. The 100th anniversary of the 4th of July 1876 was formally handed over to President Grover Cleveland on October 28, 1886.

The Statue of Liberty is a bronze metal sculpture. Statue of Libertas, the Statue of Liberty. Roman, wearing a robe, holding a torch, holding his left hand, holding the inscription declaring the independence of the United States. And with the inscription “JULY IV MDCCLXXVI” or 4 July 1776, 1776, one foot had a broken chain. Demonstrate liberation from crowned slaves 7 points

The symbol of the seven seas or the seven continents. There are a total of 162 spiral staircases, based on the idea of ​​French historian Eduard de la Bulle to recall. The relationship between the United States and France during the American Revolution. Designed by Frederic Ogustart Bartolie.

The steel frame was designed by Ershandi Voile-le-Duc and Gustav Eiffel, who designed the Eiffel Tower in Paris. The base of the monument was built by the United States of America. American poet Emma Lazarus, whose content welcomes immigrants in America.

สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ คลิ๊ก ๆ

ขอบคุณเรื่องราวดีๆจาก : youtube , Google