เส้นนัซกา

เส้นนัซกา เป็นเส้นลึกลับที่ครอบคลุมพื้นที่กว่า 520 ตารางกิโลเมตรในทะเลทราย Nazca ระหว่าง Nazca และ Palpa ใน Ica Region ประเทศเปรูสันนิษฐานว่า Nazca โบราณ (ซึ่งครอบครองดินแดนเปรูก่อนอาณาจักร Inca)

ลายเหล่านี้ถูกขุดขึ้นตั้งแต่ประมาณ 200 ปีก่อนคริสตกาลถึงประมาณ ค.ศ. 500 ซึ่งเป็นชนพื้นเมืองของ Nazca ที่ปลูกบนที่ราบชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก ไม่ได้ทิ้งหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร. บางส่วนเข้าใจได้มาจากการศึกษาสุสานและวัตถุที่ฝังศพเท่านั้น ไม่ทราบแน่ชัดว่าเหตุใดจึงทำลวดลายเหล่านี้

เส้นนัซกา ทั้งหมดทำในลักษณะเดียวกันคือขุดหินทรายสีแดงบนพื้นผิวทะเลทราย จากนั้นเปิดออกเผยให้เห็นชั้นหินสีเหลืองอ่อนด้านในไม่มีวี่แววของการใช้สัตว์ช่วยเหลือ และภาพจะอยู่ในบรรทัดเดียวโดยไม่มีการหยุดชะงักเส้น Nazca แบ่งออกเป็นสองกลุ่มหลักคือภาพของเส้น Nazca และเส้น passive กับภาพของสัตว์นกรูปทรงเรขาคณิตเป็นต้น 1994

เส้นนัซกา

เส้นนัซกา

The Nazca Line is a mysterious line that spans over 520 square kilometers in the Nazca Desert. Between Nazca and Palpa in Ica Region, Peru, assumed that the ancient Nazca (Which occupied Peru territory before the Inca Empire)

These stripes were excavated from about 200 BC to about AD 500, the ancient Nazca peoples planted on the plains of the Pacific coast. Did not leave any written evidence. Some understandable only came from studying cemeteries and grave objects. It is not known exactly why they made these patterns.

Nazca streaks, all done exactly the same way, are digging out the red sandstone on the desert surface. Then opened to reveal the pale yellow rock layer inside There was no sign of the use of rescue animals. And the image is in a single line without interruption The Nazca lines are divided into two main groups: the images of the Nazca lines and the passive lines, with the images of animals, birds, geometric shapes etc. 1994

สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ คลิ๊ก ๆ

ขอบคุณเรื่องราวดีๆจาก : youtube , Google, UFABET