ภูเขาฟูจิ

เชื่อกันว่า ภูเขาฟูจิ ถูกปีนขึ้นครั้งแรกในปี 1206 โดยพระภิกษุสงฆ์ และในช่วงเวลานั้นจนถึงยุคเมจิภูเขาไฟฟูจิได้ชื่อว่าเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่ห้ามผู้หญิงปีน ปัจจุบันภูเขาไฟฟูจิเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญและเป็นสัญลักษณ์ของญี่ปุ่น ซึ่งสามารถพบเห็นได้ในงานเขียนหรือภาพวาดต่างๆโดยเฉพาะภาพวาดของโฮคุไซ

เห็นได้จากวรรณกรรมและบทกวีที่สำคัญของญี่ปุ่นหลายชิ้นในอดีตภูเขาไฟฟูจิเป็นสนามฝึกซ้อมของฐานซามูไร ปัจจุบันฐานทัพแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นตั้งอยู่ที่เชิงภูเขาไฟฟูจิ

รูปแบบของภูเขาไฟฟูจิและกิจกรรมอันยาวนานเป็นแรงบันดาลใจได้กลายเป็นสถานปฏิบัติธรรมที่เชื่อมโยงผู้คนในศาสนาชินโตพุทธศาสนาและธรรมชาติ ภูเขาไฟฟูจิยังมีอิทธิพลต่อศิลปินในช่วงต้นศตวรรษที่ 19

ในการผลิตภาพวาดที่มีลักษณะทางวัฒนธรรมซึ่งทำให้ภูเขาไฟแห่งนี้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกภูเขาไฟฟูจิซึ่งมีความสูง 3,776 เมตรตั้งอยู่ระหว่างจังหวัดยามานาชิและชิซุโอกะ เป็นทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น เป็นภูเขาไฟที่สมมาตรและมีหิมะปกคลุมยอดเขาตลอดทั้งปี ที่นี่กลายเป็นศูนย์กลางดึงดูดผู้คนมานานหลายร้อยปี

ภูเขาฟูจิ

ภูเขาฟูจิ

It is believed that Mount Fuji was first climbed in 1206 by a monk. And during that period until the Meiji era Mount Fuji is known as a sacred mountain that prohibits women from climbing. Today, Mount Fuji is one of Japan’s most important and iconic attractions. Which can be seen in various writings or drawings Especially the paintings of Hokusai

Seen in many important Japanese literature and poems In the past, Mount Fuji was a training ground for samurai bases. At present, one of the Japanese military bases is located at the foot of Mount Fuji.

The style of Mount Fuji and its long-standing activities as inspiration It has become a religious practice that connects people of Shinto, Buddhism and nature. Mount Fuji also influenced artists in the early 19th century.

In the production of paintings with cultural characteristics Which has made this volcano known all over the world Mount Fuji, which has a height of 3,776 meters, is located between Yamanashi and Shizuoka prefectures. It is one of the most beautiful scenery in Japan. As a symmetrical volcano and snow covers the peaks all year round. It has become a center of attraction for people for hundreds of years.

สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ คลิ๊ก ๆ

ขอบคุณเรื่องราวดีๆจาก : youtube , Google