มาดากัสการ์

ปัจจุบัน มาดากัสการ์ มีประชากรประมาณ 20.5 ล้านคน ชาวมาลากาซีใช้ภาษามาลากาซีเป็นภาษาราชการ และใช้ภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสในการสื่อสารในวงการระหว่างประเทศระบบการเงินที่ใช้ในมาดากัสการ์เป็นสกุลเงิน รหัสสกุลเงิน Malagasy Ariary (MGA) คือ MGA ปัจจุบันมีอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 1 บาทต่อ 73.98 MGA (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2556)

อันตานานาริโว (Antananarivo) เป็นเมืองหลวงที่มีประชากรราว 1 ล้านคนมีประชากรมากกว่า 17,000,000 คนโดยครึ่งหนึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปีรวมทั้ง “Zanatany” ชาวฝรั่งเศสจำนวนมากที่เคยอาศัยอยู่บนเกาะ รุ่นต่างๆมีภาษาราชการมาลากาซี (Malagasy) และภาษาฝรั่งเศส อุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ เกษตรกรรมวานิลลาข้าวกานพลูกาแฟและน้ำมันหอมระเหยสิ่งทออาหารทะเลและการท่องเที่ยวเหมืองแร่ (หินอุตสาหกรรมและอัญมณี)

สามารถขอวีซ่าท่องเที่ยวทั่ว มาดากัสการ์ ไปได้ที่สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ในประเทศไทยวีซ่ามีอายุ 3 เดือนหรือคุณสามารถยื่นขอ VISA ON ARRIVAL ได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมาดากัสการ์ ค่าธรรมเนียมอยู่ที่ประมาณ€ 32

เมื่อพูดถึงมาดากัสการ์ทุกคนอาจนึกถึงสิ่งมีชีวิตคล้ายสัตว์จำพวกลิงที่เรียกว่า Lemur ซึ่งมีถิ่นกำเนิดในเกาะนี้ นอกจากสัตว์แปลก ๆ และต้นไม้แปลก ๆ ที่สามารถพบเห็นได้เฉพาะบนเกาะนี้ที่เดียวในโลกมาดากัสการ์ยังมีสถานที่ที่น่าสนใจให้เยี่ยมชมอีกมากมาย

มาดากัสการ์

มาดากัสการ์

Currently, Madagascar has a population of approximately 20.5 million. Malagasy people use Malagasy as their official language. And use English and French to communicate in international circles The monetary system used in Madagascar is currency. The Malagasy Ariary (MGA) currency code is MGA, currently has an exchange rate of approximately 1 baht per 73.98 MGA (as of May 2013).

Antananarivo (Antananarivo) is a capital city with a population of approximately 1 million, with a population of more than 17,000,000 people, half of which are under the age of 20, including “Zanatany”, many French people who have lived on the island.

General tourist visas can be obtained at the Honorary Consulate. In Thailand The visa is valid for 3 months or you can apply for VISA ON ARRIVAL at the Madagascar Immigration Service. The fee is approximately € 32.

When it comes to Madagascar, everyone might think of a lemur-like creature called Lemur, which is native to the island. Apart from strange animals and strange trees That can only be seen on this island, the only place in the world Madagascar has a number of other interesting places to visit.

สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ คลิ๊ก ๆ

ขอบคุณเรื่องราวดีๆจาก : youtube , Google, UFABET