หาดทรายแก้ว

หาดทรายแก้ว สัตหีบเป็นหาดที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดชลบุรีเดิมชื่อ “หาดน้อย” ต่อมาในวันที่ 22 มกราคม 2546 พลเรือเอกทวีศักดิ์โสมาภาผู้บัญชาการทหารเรือ (ในขณะนั้น) ได้สนับสนุนการท่องเที่ยว

จึงสั่งการให้โรงเรียนชุมพลทหารเรือดำเนินการสำรวจและพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ เพื่อจัดหาสถานที่พักผ่อนสำหรับกำลังพลกองทัพเรือ

และบุคคลภายนอกด้วยแนวทางการท่องเที่ยวที่เน้นการอนุรักษ์ธรรมชาติในแง่ของการพักผ่อนอยู่ในธรรมชาติอย่างแท้จริง พื้นที่ทั้งหมด 116 ไร่มีความยาวชายหาดประมาณ 1,700 เมตร

ชายหาดมีทรายขาวละเอียด เกิดจากการทับถมของทรายและปะการังน้ำทะเลใสมีพืชพรรณธรรมชาติหลายชนิด เป็นพื้นที่ที่เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวดำน้ำและพักผ่อน

หาดทรายแก้ว

หาดทรายแก้ว

Sai Kaew Beach, Sattahip, is one of the most beautiful beaches of Chonburi Province, formerly known as “Hat Noi”. Later on January 22, 2003, Admiral Thaweesak Somapa, the naval commander (at that time ) Has supported tourism

Therefore ordered Chumphon Navy School conducts exploration and development of this area. To provide a resting place for the Navy personnel Tourism in the Sai Kaew Beach area is classified as sustainable ecotourism. Which will maintain the natural beauty as the main Therefore it is quite strictly organized

And outsiders With a tourism approach that focuses on nature conservation In terms of relaxation, it is truly in nature. The total area is 116 rai and the beach length is approximately 1,700 meters.

The beach features a fine white sand. Caused by deposition of sand and coral Crystal clear water There are many different types of natural plants. It is an area suitable for tourism, diving and relaxation. On Monday – Friday Able to bring a private car to park at the beach But on Saturday – Sunday Will not allow cars to enter the beach. But don’t worry Because there will be a shuttle service Go inside the beach And can also lie around

สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ คลิ๊ก ๆ

ขอบคุณเรื่องราวดีๆจาก : youtube , Google