เขาคิลิมันจาโร

เขาคิลิมันจาโร ชื่อของภูเขามาจากภาษาสวาฮิลีแปลว่า “ภูเขาที่เปล่งประกาย” ภูเขาคิลิมันจาโรตั้งอยู่ในแทนซาเนียใกล้ชายแดนเคนยา เป็นภูเขาไฟลูกเดียวที่สูงที่สุดในโลก และเขาก็สูงที่สุดในแอฟริกาเช่นกัน มีความสูงมากกว่า 5,895 เมตรบนยอดเขามี 5 ยอดเรียงตามลำดับความสูง

ยอดเคโบเป็นยอดที่สูงที่สุดในแอฟริกาสูง 5,895 เมตรมีโพรงรูปกรวยลึก 113 เมตร (370 ฟุต) ลึก 122 เมตร (400 ฟุต) มีร่องรอยการแทะเล็ม ยังไม่หมดควันยังคงปรากฏและมีกลิ่นกำมะถัน
ด้านบนของ Marenzi มีความสูง 5,353 เมตรติดกับยอด Kiibo รูปกรวยของยอด Maresi ได้รับการตกแต่งให้เป็นชั้นแคบ ๆ สำหรับนักปีนเขาเพื่อฝึกฝนความชำนาญ

ที่ฐานของภูเขายาวกว่า 100 กิโลเมตรกว้าง 75 กิโลเมตรเป็นภูเขาไฟที่ดับแล้ว ด้วยธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ยาวกว่า 4,500 เมตรถือเป็นธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกา และเป็นภูเขาเพียงไม่กี่แห่งในแอฟริกาที่มีธารน้ำแข็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งภูเขาที่อยู่ใกล้กับเส้นศูนย์สูตรนั้นหายากที่จะมีธารน้ำแข็งแบบเดียวกัน

เขาคิลิมันจาโร เกิดเมื่อหลายล้านปีก่อน มีการคาดการณ์ว่าเกิดการระเบิดครั้งใหญ่ 3 ครั้งจึงทำให้ 3 ยอดดังที่กล่าวมา ค้นพบครั้งแรกโดย Johannis Repman และ Johann Lutwich Krupp มิชชันนารีชาวเยอรมันในปีพ. ศ. 2391

ผู้หญิงไทยคนแรกที่พิชิตยอดเขาคิลิมันจาโรได้สำเร็จคือวิฑิตนันทโรเจนพานิชส่วนผู้หญิงไทยคนแรกที่สามารถพิชิตยอดเขาคิลิมันจาโรได้คือนภัสพรชำนาญสิทธิ์พิชิตเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560

เขาคิลิมันจาโร

Mount Kilimanjaro The name of the mountain comes from Swahili, meaning “the glistening mountain”. Mount Kilimanjaro is located in Tanzania near the border with Kenya. It is the highest lone volcano in the world. And he is the tallest in Africa as well. With a height of more than 5,895 meters at the top of the mountain, there are 5 peaks, ordered in order of height

The peak of the kebo is the tallest peak in Africa, it is 5,895 meters high, has a cone-shaped hollow 113 meters (370 feet) deep, straight 122 meters (400 feet), traces of grazing. Not exhausted, smoke still appeared and smelled of sulfur.
The top of the Marenzi is 5,353 meters high, adjacent to the summit of Kiibo The cone of the Maresi peak has been decorated to form a narrow layer. For mountain climbers to practice their expertise

At the base of the mountain, more than 100 kilometers long and 75 kilometers wide, is an extinct volcano. With a huge glacier over 4,500 meters long, it is the largest in Africa. And it’s just a few mountains in Africa that have glaciers. In particular, mountains closer to the equator are rare to have the same glacier.

Mount Kilimanjaro was born millions of years ago. It is predicted that three major explosions have occurred, thus making 3 peaks as mentioned above. It was first discovered by Johannis Repman and Johann Lutwich Krupp, a German missionary, in 1848.

The first Thai woman who succeeded in conquering Mount Kilimanjaro was Wititnantro Janpanich, while the first Thai woman who managed to conquer Mount Kilimanjaro was Napasaporn Chamnanasit Conquered on March 3, 2017.

สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ คลิ๊ก ๆ

ขอบคุณเรื่องราวดีๆจาก : youtube , Google, UFABET