เขาตะปู

เขาตะปู มีลักษณะเป็นแท่งหินขนาดใหญ่และโดดเด่นซึ่งปักอยู่ในทะเลใกล้กับปากอ่าวพังงาใกล้เขาพิงกันซึ่งเมื่อมองจากระยะไกลจะเห็นเหมือนตอกตะปูยักษ์ลงไปในน้ำอย่างไรก็ตามเขาตะปู

เป็นภูเขาที่อันตรายไม่มีการเข้าใกล้เพราะมันจมอยู่ใต้น้ำทะเลเป็นเวลาหลายล้านปีดังนั้นจึงเกิดสนิมและมีขนาดเล็กกว่าตอนบนดังนั้นหลายครั้งที่พวกเขากลัวว่าจะตกในเวลาใดเวลาหนึ่ง

เขาพิงกันดูเหมือนเกาะเล็ก ๆ บริเวณเดียวกับปากน้ำพังงามีขนาดเล็กกว่าเกาะปันหยีเขาเอนตัวไปด้วยกันกับภูเขาที่มีลักษณะพิเศษแปลก ๆ แตกต่างจากภูเขาอื่น ๆ เลยในรูปแบบของภูเขาสองลูกที่อยู่ติดกันเป็นเส้นตรงจากยอดเขาไปถึงเชิงเขา ภูเขา

โอกาสที่จะไปเที่ยวเขาพิงกันสันนิษฐานว่าในอดีตคาดว่าจะเป็นภูเขาลูกเดิม แต่ถูกฟ้าผ่าหรือฟ้าผ่าอย่างพิถีพิถันจนกระทั่งภูเขาถูกแยกเป็นลูกสองคน ที่อยู่ใกล้กันหรือต่อกันหรืออาจเกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเช่นกันนั่นทำให้ภูเขาดังกล่าวแตกหรือแตกออกเป็นสองส่วน

ซึ่งคล้ายกับวัตถุมีคมตัดเป็นเส้นตรงจากบนยอดเขาไปยังเชิงเขา แต่ ยังไม่ได้แยกจากกันออกไปอยู่ใกล้กันจนกว่าจะถูกเรียกว่าเขาพิง

เขาตะปู

เขาตะปู

Khao Tapu is a large and distinctive stone bar that is located in the sea near the Phang Nga estuary near Khao Phing Kan, which, when viewed from a distance, looks like hammering a large nail into the water. However, Khao Tapu

It is a dangerous mountain that does not get close because it has been submerged for millions of years, so it is rusting and is smaller than the upper part, so many times they are afraid that it will fall at any one time. / p>

Khao Phing Kan looks like a small island in the same area as the Pak Nam Phang Nga. It is smaller than Ko Panyee. He leans together with a mountain with unique characteristics, different from other mountains in the form of two mountains. Next to each other in a straight line from the top of the mountain to the foot of the mountain

The opportunity to travel to Khao Pingkan is assumed that in the past it was expected to be the same mountain. But carefully struck by lightning or lightning, until the mountains were separated into two children That are close to or adjacent to one another, or may be caused by natural phenomena, either causing the mountain to break or split into two parts.

สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ คลิ๊ก ๆ

ขอบคุณเรื่องราวดีๆจาก : youtube , Google