เขื่อนรัชชประภา

เขื่อนรัชชประภา เดิมเรียกว่าเขื่อนเชี่ยวหลานเป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งที่สองในภาคใต้ ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีก่อนการก่อสร้างจะแล้วเสร็จได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานนามใหม่ว่า “เขื่อนรัชชประภา” แปลว่าแสงสว่างแห่งราชอาณาจักร

การสร้างเขื่อนรัชชประภาปิดกั้นคลองแสงที่บ้านเชี่ยวหลานต. เขาพังอ. บ้านตาขุนจ. สุราษฎร์ธานีโดยพื้นที่ส่วนใหญ่ติดกับอุทยานแห่งชาติเขาสกเกือบทั้งหมดเป็นเขื่อนหินถมดินสูง 94 เมตร มีความยาวเขื่อน 761 เมตรและอีก 5 เขื่อนกั้นช่องเขาขาดความจุ 5,638.8 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่อ่างเก็บน้ำ 185 ตร.กม.

มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเฉลี่ยปีละ 3,057 ล้านลูกบาศก์เมตร มีการติดตั้งหน่วย 80,000 กิโลวัตต์ – ชั่วโมงจำนวนสามเครื่องโดยมีกำลังการผลิตรวม 240,000 กิโลวัตต์ให้กำลังไฟฟ้าเฉลี่ยต่อปีประมาณ 554 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง

การก่อสร้างเขื่อนรัชชประภาเริ่มเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2525 แล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2530 โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สยามบรมราชกุมารีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงเปิดเขื่อนรัชชประภาและโรงไฟฟ้าพลังน้ำเมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน 2530

เดิมสามารถเดินทางจากอ. พนมได้ แต่เนื่องจากความซับซ้อนของเส้นทางประกอบด้วยช่องเขามากมายจึงต้องปิดเส้นทางลง เขื่อนรัชชประภาเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่สำคัญโครงการหนึ่งของภาคใต้ ที่สร้างความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้าและความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ

และสังคมประเทศชาตินอกจากนี้ยังเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบในปี 2530 และพิธีรัชมังคลาภิเษกในปี 2531

เขื่อนรัชชประภา

Ratchaprapha Dam Originally called Cheow Lan Dam It is the second multipurpose dam in the south. In Surat Thani Province Before the construction was completed, he received the royal grace from His Majesty the King. Maha Bhumibol Adulyadej the Great Borommanat Bophit gave a new name that “Ratchaprapha Dam” means “Light of the Kingdom”

Ratchaprapha Dam Building blocking the light canal At Ban Chiew Lan, Khao Phang Subdistrict, Ban Ta Khun District Surat Thani Province, with most areas adjacent to Khao Sok National Park, almost all It is a 94-meter-high, clay-filled rock dam with a length of 761 meters of dam, and there are 5 other dams blocking the Hellfire Pass with a capacity of 5,638.8 million cubic meters. Reservoir area 185 square kilometers

The average volume of water flowing into the basin is 3,057 million cubic meters per year. Three 80,000 kilowatt-hour units are installed with a total production capacity of 240,000 kilowatts, providing an average annual power of approximately 554 million kilowatt hours

Ratchaprapha Dam Construction started on February 9, 1982, completed in September 1987, with His Majesty King Bhumibol Adulyadej. Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn Siam Boromrajakumari His Majesty King Bhumibol Adulyadej opened the Ratchaprapha Dam And hydro power plant On Wednesday September 30, 1987

Originally, it was able to travel from Phanom District, but due to the complexity of the route consisting of many gorges, the route had to be closed down. Ratchaprapha Dam It is one of the important water resource development projects in the southern region. That creates stability for the electrical system And economic progress

And the society of the nation It is also a project in honor of His Majesty the King. On the occasion of the auspicious occasion of the five rounds in the year 1987 and the Rachamangkhala Phisek ceremony in 1988.

สนับสนุนโดย : macau8889

แนะนำติชมได้ที่ bacaapp.com