ปาตาโกเนีย

ปาตาโกเนีย ตั้งอยู่ตรงรอยต่อระหว่างประเทศอาร์เจนตินาและชิลี คือบริเวณที่ราบสูงบนเทือกเขาแอนดีส ซึ่งมีบริเวณทีตั้ง ประมาณ1,045,077ตารางกิโลเมตร
ปาตาโกเนีย ตั้งอยู่ตรงรอยต่อระหว่างประเทศอาร์เจนตินาและชิลี คือบริเวณที่ราบสูงบนเทือกเขาแอนดีส ซึ่งมีบริเวณทีตั้ง ประมาณ1,045,077ตารางกิโลเมตร

ปาตาโกเนีย ตั้งอยู่ตรงรอยต่อระหว่างประเทศอาร์เจนตินาและชิลี คือบริเวณที่ราบสูงบนเทือกเขาแอนดีส ซึ่งมีบริเวณทีตั้งประมาณ1,045,077ตารางกิโลเมตร มีสภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงล้อมรอบไปด้วยป่า และแนวทะเลสาบ

สวยงามระยิบระยับสะท้องแสงทือกเขาแหลมสูงชะลูดระฟ้า ทานน้ำริมทาน ทุ่งหญ้าราบเรียบทอดยาวไกล คำว่า ปาตาโกเนีย หรือ Patagonia มาจากคำว่า Patagon ซึ่งเป็นชื่อที่ เฟอร์ดินันท์ มาเกยัน นักเดินเรือสัญชาติสเปน เชื้อชาติโปรตุเกส ได้เดินทางสำรวจพบเจอดินแดนแห่งนี้

เขตตะวันตกที่อยู่ติดกับเทือกเขาแอนดีส เป็นภูเขาสูงปกครุมด้วยป่าไม้ลำธานและทะเลสาบ ในขณะที่ด้านตะวันออกซึ่งอยู่ติดกับมหาสมุทร แอดแลนติกจะเป็นทุ่งหญ้าโล่งกว้างค่อนข้างแห้งแล้ง เนื่องจากเทือกเขาแอนดีส เป็นปราการกั้นไม่ให้พายุฝน จากมหาสมุทรแปซิฟิกผ่านพ้นเข้ามา

ซึ่งมีความงดงามของก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ที่อยู่รวมกัน และมีลักษณะคล้ายกำแพงสีขาวยาวลำธานน้ำแข็ง แห่งนี้เป็นลำธานน้ำแข็งขนาดใหญ่เป็นอันดับ4 ของโลกมีความกว้างประมาณ 5กิโลเมตร และมีความยาวอยู่ที่ประมาณ 40 กิโลเมต สูงเฉลี่ยจากระดับน้ำ 74 เมตร และยังไม่รวมส่วนที่ลึกจมน้ำลงไปอีกกว่า 100 เมตรเลยที่เดียว….

ปาตาโกเนีย

Patagonia is located at the junction of Argentina and Chile. Is the highland area of ​​the Andes which has an area of ​​approximately 1,045,077 square kilometers With a mountainous terrain surrounded by forests And the lake line

Beautiful, glittering, light, beautiful, high-pitched mountains Eat water along the edge of a long, flat grassland. The term Patagonia or Patagonia comes from the word Patagon, a name Ferdinand Magayanan Spanish nationality Portuguese ethnicity Traveled and found this land.

The western region bordering the Andes is a high mountain covered by forests, lakes and lakes. While the east side which is next to the ocean Atlantis would be a wide open grassland, arid. Due to the Andes A barrier to prevent rainstorms From the Pacific Ocean has passed by.

The beauty of the large ice cubes that are together. And resembles a long white wall of ice This is the 4th largest ice cave. Of the world with a width of about 5 kilometers and a length of about 40 kilograms, an average height of 74 meters from the water level, and does not include the deep sinking to more than 100 meters in one place ….

สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ คลิ๊ก ๆ

ขอบคุณเรื่องราวดีๆจาก : youtube , Google